STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE

Wydział Architektury Wydział Geodezji,Kartografii i Katastru Wydział Komunikacji
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wydział Edukacji
Wydział Promocji i Współpracy Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Wydział Finansów
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Informatyki Wydział Techniczno-Gospodarczy
Biuro ds. Strategii i Rozwoju Biuro Rady Biuro Zamówień Publicznych
Inspektor Ochrony Danych Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Audytor Wewnętrzny
Biuro Inwestycji i Remontów    

 

JEDNOSTKI POWIATU KRAKOWSKIEGO

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAKOWIE Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego