Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-78
e-mail wydziału: orb@powiat.krakow.plDyrektor Marek Podsiadło
Pokój 104b, tel. 12-397-95-78

e-mail: mpodsiadlo@powiat.krakow.pl
Wydział ORB

Zastępca Dyrektora – Lucyna Klich
Pokój 104a, tel. 12-397-91-04
e-mail: lklich@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Joanna Lebica
Pokój 104, tel. 12-397-95-78
e-mail: orb@powiat.krakow.pl


Sekretariat Starosty

Inspektor – Maria Ornacka
Pomoc administracyjna – Dominika Walczyk

tel. 12-633-49-06, 12-423-43-84 wew. 203
fax: 12-633-52-94
e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl


Pokój 106

Inspektor – Barbara Pietruszka
Podinspektor – Monika Zalewska-Bosak
Pomoc administracyjna – Iga Suder

tel. 12-397-91-06


Pokój 107

Starszy Inspektor – Anna Małocha
Inspektor – Marzena Żelazny

tel. 12-397-91-07


DZIENNIK PODAWCZY

Podinspektor – Marta Kawala
Pomoc administracyjna – Anna Nowotarska
Pomoc administracyjna – Katarzyna Katarzyńska-Talar
Pomoc administracyjna – Jadwiga Grzegorczyk
Pomoc administracyjna – Sylwia Kowalska
Pomoc administracyjna – Monika Sieprawska

tel. 12-394-42-70, 12-634-42-66, 12-397-95-88
e-mail: dziennik_podawczy@powiat.krakow.pl

DZIENNIK PODAWCZY – Filia w Skawinie

Referent – Iwona Aksamit

tel. 12-276-85-52
e-mail: dzpskawina@powiat.krakow.pl

DZIENNIK PODAWCZY – Filia w Węgrzcach

Podinspektor – Anna Chrzanowska
Pomoc administracyjna – Ewa Mochalska
Pomoc administracyjna – Paulina Ziętarska

tel. 12-259-34-02
e-mail: dzpwegrzce@powiat.krakow.pl


I Referat Kadr

Pokój 108
Kierownik referatu – Marlena Jodłowska

tel. 12-397-91-08
e-mail: kadry@powiat.krakow.pl

Pokój 109
Inspektor – Iwona Smółka
Podinspektor – Jolanta Pająk
Pomoc administracyjna – Jolanta Gorzeń-Jaroszek

tel. 12-397-91-07
e-mail: kadry@powiat.krakow.pl

Pokój 110
Inspektor – Iwona Chlebowska
Podinspektor – Katarzyna Krysa
Pomoc administracyjna – Anna Hroneś

tel. 12-397-94-12
e-mail: kadry@powiat.krakow.pl


II Referat Biuro Zarządu

e-mail: biuro.zarzadu@powiat.krakow.pl

Pokój 208

Pomoc administracyjna – Magdalena Dylowicz
Pomoc administracyjna – Ewa Maj-Ślusarczyk

tel. 12-397-92-08

Pokój 210

Inspektor – Małgorzata Korzeniak
Podinspektor – Monika Kotula

tel. 12-397-92-10


III Referat Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe – Kraków

Kierownik Archiwum – Anna Kozioł
Podinspektor – Monika Koźlak
Pomoc administracyjna – Daniel Prokopek

tel. 12-633-65-26
e-mail: archiwum@powiat.krakow.pl

Archiwum Zakładowe – Skawina

Kierownik Archiwum – Anna Kozioł
Archiwista – Beata Tokarz
Pomoc administracyjna – Monika Poseł
Roboty publiczne – Sandra Windak
Roboty publiczne – Rafał Madej

tel. 12-210-09-79, 12-276-55-41
e-mail: archiwum@powiat.krakow.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych – Kraków

Podinspektor – Monika Koźlak

tel. 12-633-65-26
e-mail: brz@powiat.krakow.pl


IV Referat Kontroli Wewnętrznej

Inspektor – Agnieszka Mituś

tel. 12-397-92-14