1) 100-lecie GKS „ŚWIT” w Krzeszowicach
KOMITET HONOROWY
Termin: 2020-2023
Organizator: Gminny Klub Sportowy „ŚWIT” w Krzeszowicach

2) IV Akcja Krwiodawstwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Skale
Termin: 30.01.2021
Miejsce: Remiza OSP w Skale, ul. Krakowska 34
Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Skale

3) Akcja Honorowego Odawania Krwi w Przegini
Termin: 27.02.2021
Miejsce: Nowa remiza OSP Przeginia
Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Przegini

4) I Bieg z Gwizdkiem po zdrowie
Termin: 06.06.2021
Organizacja: Gmina Jerzmanowice-Przeginia

5) V Wielkie sprzątanie Rudawy
Termin: 27.03.2021
Organizacja: Sołectwo Rudawa

6) Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Asy polskiego lotnictwa – patroni naszej ulicy!
Termin: 18.06.2021
Organizacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie

7) Rajd rowerowy śladami rtm. W. Pileckiego
Termin: 09.05.2021
Organizacja: Sołtys Nielepic Stanisław Dam

8) Przegląd Folklorystyczny im. Janiny Kalicińskiej
Termin: 25.09.2021
Organizacja: GOK Mogilany

9) Akcja honorowego krwiodawstwa „Daj szansę życiu”
Termin: 06.06.2021
Organizacja: OSP Bibice

10) IV Bieg Hallerów
Termin: 19.06.2021
Organizator: Stowarzyszenie „Razem dla wszystkich” Jurczyce

11) I Międzynarodowe mistrzostwa w poszukiwaniu Agatów o tytuł Agatowego Króla Rudno 2021
Termin: 12.06.2021
Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno

12) Jurajski Piknik Winny
Termin: 26.06.2021
Organizator: Stowarzyszenie Winiarzy Jury Krakowskiej

13) Dzień Sportu
Termin: 27.06.2021
Organizator: Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Czernichów „Blisko ludzi”

14) II Czułowska Akcja Krwiodawstwa
Termin: 21.08.2021
Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Czułowie


Patronaty Starosty Krakowskiego przyznane w 2020 roku
Patronaty Starosty Krakowskiego przyznane w 2019 roku
Patronaty Starosty Krakowskiego przyznane w 2018 roku
Patronaty Starosty Krakowskiego przyznane w 2017 roku
Patronaty Starosty Krakowskiego przyznane w 2016 roku