Dyrektor Grażyna Tajs-Zielińska
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel. 12  423-47-84
www.pcpr.powiat.krakow.pl