Trzcionka_Piotr_wwwPiotr Trzcionka,
48 lat, żonaty, troje dzieci, historyk, regionalista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie prowadzi rodzinną firmę. Samorządowiec i społecznik. W latach 1990-2006 radny Rady Miejskiej w Skale, od 1994 do 1998 członek Zarządu Gminy, od 1998 do 2006 roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale, od 2006 roku do chwili obecnej członek Rady Mieszkańców miasta Skały. Współinicjator utworzenia w Skale Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkami i jego wiceprzewodniczący.
W latach 1994-2006 redaktor i kierownik działu historycznego „Kroniki gmin i miasta Skała”. Autor monografii „Skała – zarys dziejów miasta” (1994 r.), „Kronika XX wieku miasta i gminy Skała” (2000 r.), „Ślady papieskie na ziemi – Skała Najświętszej Maryi” (2004 r.), „Ochotnicza Straż Pożarna w Skale 1910-2010” (2010 r.), „Jest pośród nas na wieki. Święty Jan Paweł II wpisany w historię Skały” (2014 r.), współautor pracy „Mogiły wojenne, pomniki i miejsca pamięci na terenie miasta i gminy Skała” (2014 r.).
Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie.