Przewodniczący Rady Powiatu
 
Wiceprzewodnicząca

Piotr Goraj

Piotr Goraj

Wiceprzewodniczący

Alicja Wójcik

Alicja Wójcik

Marek Piekara

Marek Piekara