W trosce o przyszłość uczniów Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale podjął się realizacji już kolejnego projektu dotyczącego staży zagranicznych. Projekt ten nosi tytuł „Praktyki zagraniczne. Europejska jakość – profesjonalne doświadczenie” i będzie realizowany w okresie 01.09.2017 – 31.08.2018. Działania są dofinansowane przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 269 423,25 PLN.

„Praktyki zagraniczne. Europejska jakość – profesjonalne doświadczenie” to projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Jego podstawowym celem jest ułatwienie uczniom startu na rynku pracy. W projekcie weźmie udział 24 uczniów z naszej szkoły, uczących się w zawodach technik informatyk i technik logistyk. Uczniowie ci na przełomie listopada i grudnia 2017 r. wyjadą na staże do Włoskich przedsiębiorstw. Mobilność edukacyjna uczniów biorących udział w projekcie ma wpłynąć na lepsze dostosowanie ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia do współczesnych wymagań gospodarczych. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie podniosą swe praktyczne kompetencje zawodowe, a także osobiste, organizacyjne, językowe i międzykulturowe, co ułatwi im funkcjonowanie w Europie. Przede wszystkim jednak młodzież zdobędzie doświadczenie w pracy na stanowiskach zgodnych z profilem nauki, pozna realia zatrudnienia, oczekiwania zagranicznego przedsiębiorcy, nauczy się dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole, w wielokulturowym środowisku. Projekt przyniesie także wymierne korzyści szkole, której pracownicy podniosą swoje kompetencje organizacyjne, zawodowe, językowe i kulturowe.

Organizacją pobytu uczniów we Włoszech zajmie się nasz partner – firma YouNet z Bolonii. Przed wyjazdem do Włoch z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Wyjazdy zostaną poprzedzone dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie odbędą zajęcia kulturowe przygotowujące ich na realia funkcjonowania we Włoszech i w miejscu pobytu, tj. w akademiku w Parmie. Podczas zajęć dowiedzą się na jaką intensywność pracy się przygotować, jak będzie wyglądał ich rozkład dnia i program zajęć, jaki jest regulamin akademika. Pedagog przeprowadzi dla uczniów warsztaty podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych omówią z uczniami zagadnienia wynikłe z programów staży oraz skonsultują z nauczycielem języka angielskiego specyficzne dla danego kierunku słownictwo branżowe. Na tej podstawie przeprowadzone zostaną zajęcia z języka branżowego. Ponadto zatrudnimy lektora języka włoskiego, aby poznać uczniów z podstawowym słownictwem. Ponadto zakupimy dla uczniów odzież roboczą wymaganą przez organizatora staży.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Mediolanu i Wenecji oraz przejazdy lokalne we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

plakat Praktyki