Tablica do projektu renowacji budynku administracyjnego w Szycach. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku - hala nr 2 przy ZSTE w Skawinie na archiwum starostwa. Więcej informacji po kliknięciu

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu przebudowa budynku stodoły na stajnie w obrębie ZSRCKU w Czernichowie wraz z przebudową i remontem budynków gospodarczych i spichlerza. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu pt. budowa windy dla niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie. Więcej informacji po kliknieciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Krakowskiego. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu przetworzenie analogowych map ewidencyjnych do postaci cyfrowej dla obrębów Czatkowice i Żbik w jednostce ewidencyjnej Krzeszowice miasto w Bazie Danych Systemu Teleinformatycznego EWID2007 w powiecie krakowskim. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…

Tablica do projektu Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej (3 klasy) na terenie powiatu krakowskiego. Więcej informacji po kliknięciu w tablicę.

Dodatkowe informacje…