W skład Rady Powiatu wchodzi 29 radnych:
Radny Ćwik Piotr
został posłem na
Sejm RP
Bosak Wojciech Cerek Janusz Chochół Paweł Chrzanowska Anna Ćwik Piotr
Dolny Leszek Fajto Janusz Goraj Lucjan Goraj Piotr Grela Janina
Karczewski Krzysztof Karwat Wojciech Kruk Wojciech Krupa Łukasz Krzyworzeka Józef
Kułaj Wanda Kusiński Władysław Lasoń Janina Lewicka Anna Łojek Jarosław
Madeja Małgorzata Nabagło Tadeusz Okrajek Włodzimierz Pałka Wojciech Piekara Marek
Stochel Urszula Węgrzyn Jan Woch Wiesław Wójcik Alicja