W skład Rady Powiatu wchodzi 29 radnych:

Beata Bartoszek

Beata Bartoszek

Wojciech Bosak

Wojciech Bosak

Leszek Dolny

Leszek Dolny

Krzysztof Gębala

Krzysztof Gębala

Piotr Goraj

Piotr Goraj

Janina Grela

Janina Grela

Marian Janicki

Marian Janicki

Wojciech Karwat

Wojciech Karwat

Paweł Kolasa

Paweł Kolasa

Wojciech Kruk

Wojciech Kruk (2018-2021 rezygnacja)

Łukasz Krupa

Łukasz Krupa

Wanda Kułaj

Wanda Kułaj

Grzegorz Małodobry

Grzegorz Małodobry

Romana Maziej-Niewczas

Romana Maziej-Niewczas

Krzysztof Musiał

Krzysztof Musiał

Tadeusz Nabagło

Włodzimierz Okrajek

Włodzimierz Okrajek

Piotr Opalski

Piotr Opalski

Wojciech Pałka

Wojciech Pałka

Marek Piekara

Marek Piekara

Agnieszka Pyla

Agnieszka Pyla

Jarosław Raźny

Jarosław Raźny

Katarzyna Stadnik

Katarzyna Stadnik

Rafał Szczypczyk

Rafał Szczypczyk

Konrad Szymacha

Konrad Szymacha

Adam Ślusarczyk

Adam Ślusarczyk

Włodzimierz Tochowicz

Włodzimierz Tochowicz

Alicja Wójcik

Alicja Wójcik

Arkadiusz Wrzoszczyk

Arkadiusz Wrzoszczyk

Krzysztof Krupa

Krzysztof Krupa (od 2021 roku)

 
 

Radni Powiatu V kadencji (2014-2018)
Radni Powiatu IV kadencji (2010-2014)