W skład Rady Powiatu wchodzi 29 radnych:
Wojciech Bosak
Wojciech Bosak
Krzysztof Gębala
Krzysztof Gębala
Piotr Goraj
Piotr Goraj
Stanisława Grzęda
Stanisława Grzęda
Krystyna Janecka
Krystyna Janecka
Wojciech Karwat
Wojciech Karwat
Wojciech Kruk
Wojciech Kruk
Łukasz Krupa
Łukasz Krupa

Barbara Kowalik

Barbara Kowalik

Wanda Kułaj
Wanda Kułaj
Janina Lasoń
Janina Lasoń
Tadeusz Nabagło
Tadeusz Nabagło
Włodzimierz Okrajek
Włodzimierz Okrajek
Wojciech Pałka
Wojciech Pałka
Marek Piekara
Marek Piekara
Zofia Pyla
Zofia Pyla
Włodzimierz Tochowicz
Włodzimierz Tochowicz
Wiesław Woch
Wiesław Woch
Alicja Wójcik
Alicja Wójcik
Stanisław Żak
Stanisław Żak