Uchwała Nr XXXVI/357/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie

Uchwała Nr XIII/111/11 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie

Uchwała Rady Powiatu Nr VII/56/11 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyknego Starostwa Powiatowego w Krakowie

Uchwała Nr LIII 406/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 r. Nr 664 poz. 5529)

Uchwała Nr XXXIII/244/09 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2009 r. – w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2009 r.  Nr  454  poz. 3346)

Uchwała Nr XVI/134/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 marca 2008 r. – w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 2008 r.  Nr  278 poz. 1742)

Obwieszczenie Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2007 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r.  Nr 431 poz. 2860)

Uchwała Nr II/30/06 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 78 poz. 498)

Uchwała Nr XLV/353/06 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/319/06 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 maja 2006 r. oraz zmiany regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006r. Nr 587 poz. 3672)

Uchwała  Nr XXVIII/221/05 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 359 poz. 2687)

Uchwała Nr XI/92/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r. Nr 423 poz. 4606)

Uchwała Nr III/30/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 stycznia 2003r. – w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krakowie