Regulamin dot. powoływania członków, organizacji, trybu działania PRDPP oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków Rady


Wyniki konsultacji


Konsultacje dotyczące Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim 27.02.2020

Zarząd Powiatu w Krakowie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu  krakowskiego na konsultacje w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków tej Rady.

Projekt uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim, a także terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków tej Rady oraz  niezbędny formularz stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag do projektu, a także w formie spotkania z udziałem przedstawicieli Powiatu Krakowskiego.

Konsultacje w formie pisemnej będą trwać od 27 lutego do 6 marca 2020 roku.

Wnioski i uwagi mogą być składane jedynie na formularzu dostępnym poniżej, na stronie internetowej www.powiat.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, który należy następnie złożyć na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie lub przesłać drogą listowną na adres Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (decyduje data wpływu do Urzędu).

Konsultacje w formie spotkania odbędą się w dniu 9 marca 2020 roku w godzinach od 13.00 do 15.00 w sali nr 100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20. Warunkiem udziału w spotkaniu konsultacyjnym jest uprzednie zgłoszenie udziału Organizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres ngo@powiat.krakow.pl

Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Krakowie, Wydział Promocji i Współpracy, pokój 313, tel. 12-397-93-13.