Skład osobowy PRDPP w Powiecie Krakowskim 08.07.2020

Katarzyna Basta Katarzyna Nogieć Irena Cieślak Sylwia Zawalska-Wierzbińska Beata Bartoszek
Katarzyna Basta
opis – plik pdf
Katarzyna Nogieć
opis – plik pdf
Irena Cieślak
opis – plik pdf
Sylwia
Zawalska-Wierzbińska
opis – plik pdf
Beata Bartoszek
opis – plik pdf
Stanisław Grodecki Henryk Sikora Mariusz Zieliński Agnieszka Pyla Grzegorz Małodobry
Stanisław Grodecki
opis – plik pdf
Henryk Sikora
opis – plik pdf
Mariusz Zieliński
opis – plik pdf
Agnieszka Pyla Grzegorz Małodobry
Ewa Maj-Ślusarczyk Jarosław Raźny Marek Podsiadło Arkadiusz Wrzoszczyk
Ewa Maj-Ślusarczyk
opis – plik pdf 
Jarosław Raźny
opis – plik pdf
Mirosław Golanko
Marek Podsiadło
Arkadiusz Wrzoszczyk
opis – plik pdf
    Konrad Szymacha    
    Konrad Szymacha
opis – plik pdf
   
         

Uchwała Nr 184/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 8 lipca 2020 r. – plik Microsoft Word (doc.)


Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim 23.06.2020

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim (PRDPPwPK) przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.

Wybory odbędą się podczas Zebrania Wyborczego w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, sala 100.

Prezentacja kandydatów do PRDPPwPK znajduje się poniżej.
W wyborach mogą brać udział upoważnieni przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.
Szczegółowe informacje na temat porządku obrad i sposobu głosowania znajdują się w załączniku z ogłoszeniem.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w wyborach i tworzeniu PRDPPwPK – organu opiniodawczo-doradczego oraz niezwykle ważnego instrumentu wzmacniającego dialog obywatelski i mającego wpływ na kreowanie polityk publicznych.

Uchwała Nr 162/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 18 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie
Upoważnienie do reprezentowania i głosowania
Wzór karty do głosowania


Kandydaci do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim 23.06.2020

 

 

 

 

Andrzej Bukowczan
opis kandydata

 

Dorota Marek
opis kandydatki

 

Ewa Maj-Ślusarczyk
opis kandydatki

     
 

Henryk Sikora
opis kandydata

  Irena Cieślak
opis kandydatki
 
   
Katarzyna Basta
opis kandydatki
 

Katarzyna Nogieć
opis kandydatki

 

Mariusz Zieliński
opis kandydata

     
  Stanisław Grodecki
opis kandydata
 

Sylwia Zawalska-Wierzbińska
opis kandydatki

 

Nabór 05.05.2020

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie powiatu krakowskiego.