Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

Logotyp policji w Krakowie

Policja

ul. Łokietka 205
31-263 Kraków
tel. 12-615-76-00 – oficer dyżurny
tel. 12-615-76-10 – sekretariat
fax 12-615-76-02

mł. inspektor Tomasz Drożdżak – Komendant Powiatowy Policji
mł. inspektor Dariusz Suwała – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
nadkomisarz Jacek Rosół – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Krakowie: www.kpp-krakow.policja.gov.pl

Rzecznik prasowy podkom. Justyna Fil: rzecznik@kpp-krakow.policja.gov.pl


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Logotyp Państwowej Straży Pożarnej

Państwowa Straż Pożarna

31-033 Kraków, ul.Westerplatte 19
telefon alarmowy całodobowy: 998

Strona główna Państwowej Straży Pożarnej: www.psp.krakow.pl

sekretariat Komendanta:
tel. 12-616-83-00, fax 12-616-83-09,
e-mail: km1@psp.krakow.pl

sekretariat Zastępców Komendanta:
tel. 12-616-83-05
e-mail: km2@psp.krakow.pl

Kierownictwo Komendy tworzą:

st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik – Komendant Miejski PSP w Krakowie
st. bryg. mgr inż. Andrzej Nowak – Z-ca  Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kielin – p.o. Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

Rzecznik Konsumenta

Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków
pokój 615, VI piętro

tel. 12-616-93-48
tel./fax 12-616-93-43
Rzecznik – Jerzy Gramatyka
e-mail: rzecznik.konsumentow@um.krakow.pl


Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
lek.wet. Piotr Śliwa
krakow.piw@wetgiw.gov.pl
31-410 Kraków
ul. Lublańska 11
tel. 12-411-25-69

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

30-037 Kraków
al. Słowackiego 20
tel. 12-634-42-66 wew.505
tel. alarmowy (katastrofy budowlane) 660-721-199
tel./fax. 12-633-03-47
www.pinb.powiat.krakow.pl

Powiatowy Inspektor – Gabriela Więcek – Kroczek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie – dr n. med. Ewa Wiercińska
ppis@pssekrakow.pl
Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie – mgr inż. Grażyna Stachowicz
g.stachowicz@pssekrakow.pl
ul. Gazowa 15
31-060 Kraków
tel. 12-430-70-46
fax 12-430-69-96