Powiat Krakowski aktywnie uczestniczy w realizowanym przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny projekcie „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”.

W ramach projektu przewidziano objęcie Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym Powiatu Krakowskiego wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie współpracy z inwestorem i wprowadzenie rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną w JST.

Średnia wartość zaplanowanych zadań szkoleniowo-doradczych przypadająca na jedną JST wynosi 24 656,27 zł.

Standardy baner