Dyrektor Dorota Niemiec
ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
Dziennik podawczy: 12 299-74-25
Sekretariat Tel: 12 62-37-480
fax: 12 632-52-15
e-mail: krkrpow@uppk.pl
www.uppk.pl