Lat 49, żonaty, dwoje dzieci. Fizyk, absolwent wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk fizycznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pełnomocnik wójta gminy Zabierzów do spraw Oświaty, Kultury i Sportu(2005-2006). Przewoniczący Rady Sołeckiej wsi Bolechowice. Autor programu “Strategia oświaty dla gminy Zabierzów na lata 2006-2010”. Radny Rady Gminy Zabierzów I kadencji(1990-1993), przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Oświaty, kultury i Sportu. Uczestnik samorządowego programu szkoleniowego w Republice Federalnej Niemiec(1990). Współzałożyciel i skarbnik Zarządu Klubu Sportowego “Shaolin”, czlonek Zarządu Koła Łowieckiego “Lisi Jar”. Członek partii “Prawo i Sprawiedliwość”