Wykształcenie wyższe techniczne.
Mężatka, 2 dzieci
Mieszkanka Aleksandrowic w gminie Zabierzów.
Członek stowarzyszenia „Porozumienie Podkrakowskie” oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Radna Gminy Zabierzów 2-ch poprzednich kadencji (1998-2006), w obydwu kadencjach pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Budżetu i Gospodarki.
W roku 2006 kandydowała do Rady Powiatu Krakowskiego z listy KWW Porozumienia Podkrakowskiego 2006.
Zainteresowania : literatura, wycieczki piesze górskie (głównie Beskid Śląski i Żywiecki), narciarstwo.