Kiedy:
17 październik 2021 całodniowy
2021-10-17T00:00:00+02:00
2021-10-18T00:00:00+02:00

Nie siedź w domu idź na wycieczkę. Program wycieczek na poniższych plakatach:

2 października - Jaskinie w Dolinie Prądnika - Zbiórka na pętli Krowodrza Górka o godz. 8:15; 10 października - W krainie tufów i porfidów - biórka w hali podziemnej dworca głównego PKP koło Globusa o 7:45; 17 października - Wałami Wisły w poszukiwaniu dworów i pałaców - zbiórka na pętli autobusowej na Salwadorze o 9:15

17 października - Wycieczka górska - Drabóż - zbiórka dworzec KMK Czerwone Maki o 7:50; 24 października - zakończenie sezonu letniego - spotkanie pod sokolicą - trasa 1 zbiórka na pętli autobusowej w Bronowicach Małych o 7:45 - trasa 2 zbiórka na pętli autobusowej w Bronowicach Małych o 8:40

W październiku kończymy 49. edycję akcji „NIE SIEDŹ W DOMU – IDŹ NA WYCIECZKĘ”. Był to kolejny, wyjątkowy sezon naszej akcji, odbywający się w trakcie epidemii koronawirusa. Rozpoczęliśmy go z lekkim opóźnieniem - 16 maja, a zakończenie zaplanowane jest na 24 października.  Za pomoc w organizacji akcji Zarząd Koła Grodzkiego PTTK dziękuje: •	patronom honorowym Akcji: Panu Witoldowi Kozłowskiemu, Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Panu Grzegorzowi Biedroniowi, Prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej, •	Województwu Małopolskiemu, Powiatowi Krakowskiemu oraz Lokalnej Grupie Działania „Blisko Krakowa” za dofinansowanie akcji, •	redakcji „Gazety Krakowskiej” – partnerowi medialnemu za cotygodniowe zamieszczanie programu w wersji drukowanej i elektronicznej, •	Kołu Miejskiemu PTTK nr 27 w Skawinie za współpracę i wspólny udział w wycieczkach, •	Przewodnikom za niezbędne wsparcie i prowadzenie wycieczek. Organizatorzy akcji dziękują wszystkim uczestnikom za udział i zapraszają na zakończenie Akcji, które odbędzie się w niedzielę 24.10.2021 r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej! Przypominamy, że z uwagi na epidemię koronawirusa, pamiętajmy o przestrzega-niu niezbędnych środków bezpieczeństwa: - zachowywaniu minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób, - noszeniu maseczek w obiektach zamkniętych, a także na polu, gdy zachowanie odstępu nie jest możliwe!  Przypominamy, że udział w akcji jest BEZPŁATNY !!!! Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu (bilety na autobus, pociąg itp.) oraz koszty ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów! Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik będzie sporządzał listę uczestników wycieczki! •	Przypominamy, że Koło Grodzkie NIE UBEZPIECZA od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników pieszych imprez turystycznych organizowanych w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” •	Uczestnicy niebędący członkami PTTK powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie •	Zarząd Główny PTTK ubezpieczył od NNW tylko członków PTTK.  Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym: - Powiatu Krakowskiego – w ramach konkursu ofert z turystyki, - Województwa Małopolskiego – w ramach konkursu „Małopolska Go-ścinna” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.