Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych do udziału w Pobiednickim Konkursie Piosenki 2021. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Pani Agnieszka Wawrzeń.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 25 lipca 2021 roku na terenie przy Remizie OSP Pobiednik Mały, występy uczestników Konkursu rozpoczną się o godz. 16:30.

Pobiednicki Konkurs Piosenki, tak jak w ubiegłych latach, zostanie poprzedzony darmowymi warsztatami wokalnymi dla uczestników konkursu, przeprowadzonymi w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać na maila: biuro@pobiednicki.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko uczestnika,
  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka wraz z numerem kontaktowym,
  • wiek i klasę, do której dziecko będzie uczęszczało od września 2021,
  • tytuły 2 piosenek oraz nazwy wykonawców,
  • informację, czy uczestnik jest zainteresowany wzięciem udziału w warsztatach poprzedzających Pobiednicki Konkurs Piosenki.

Zadanie jest sfinansowane ze środków Powiatu Krakowskiego.

Więcej informacji:

www.pobiednicki.pl

e-mail: biuro@pobiednicki.pl

tel. 799-047-899, 515-559-714