Kiedy:
3 lipiec 2022@17:15 – 18:15
2022-07-03T17:15:00+02:00
2022-07-03T18:15:00+02:00

X Jubileuszowy Letni Festiwal Muzyczny 2022 - Muzyczna Korzkiew. Daty koncertów: 3, 10, 17, 24, 31 lipca oraz 6, 14, 15, 21, 28 sierpnia. Godzina koncertów: 17:15.

Letni Festiwal Muzyczna Korzkiew to cykl wydarzeń artystycznych, pełniących istotną rolę w życiu kulturalnym Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na które składają się cotygodniowe koncerty, a także spotkania z artystami i animatorami kultury. W roku 2022 przypada jubileuszowa, dziesiąta edycja Festiwalu Muzyczna Korzkiew. Wszystkie koncerty cyklu odbywają się w każdą niedzielę lipca i sierpnia, o godz. 17:15 w położonym niecałe 30 minut drogi od Krakowa zabytkowym kościele p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi, który słynie z niepowtarzalnej akustyki. Festiwal, od roku 2011 organizowany jest przez Stowarzyszenie „Muzyczna Korzkiew”, którego działalność opiera się na umożliwianiu bliższego kontaktu z wysokiej klasy muzyką oraz animacji muzyczno-kulturalnej w regionie. Ponadto w Stowarzyszenie stara się pomagać młodym artystom – laureatom konkursów muzycznych, umożliwiając im występ oraz promocję swojego talentu na Festiwalu podczas specjalnie dedykowanych im koncertów 14 i 15 sierpnia.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowane zostaną znamienite utwory światowej klasy twórców, między innymi: Beli Bartóka, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Fryderyka Chopina, Antonina Dvořáka, Mieczysława Karłowicza, Józefa Kofflera, Alexandra Kreina, Andrzeja Krzanowskiego, Astora Piazzolli, Louisa Spohra, Antoniego Szałowskiego, Petrisa Vasksa i innych.

Podczas najbliższej edycji Festiwalu wystąpią m. in.: Daniel Stabrawa, Mirosław Herbowski wraz z Esterą i Krzysztofem Kawula, Jarosław Bester, Mariola Cieniawa Puchała wraz z Katarzyną Oleś-Blacha, Paweł Motyczyński, Tomasz Sowa wraz z Agnieszką Riess oraz Magdą Niedbała-Solarz, Fitelberg Quartet, Sławomir Cierpik i Piotr Bylica, a także młodzi laureaci znaczących turniejów muzycznych.

Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej Polmic.pl, TVP3 Kraków, Radio Kraków, a także portale poświęcone muzyce poważnej: szafamelomana.pl, kuriermuzyczny.pl oraz cameralmusic.pl

Aktualności dotyczące Festiwalu dostępne są na fanpage’u wydarzenia: https://www.facebook.com/FestiwalMuzycznaKorzkiew/
oraz stronie internetowej Festiwalu: https://festiwalkorzkiew.pl


The Summer Music Festival „Muzyczna Korzkiew” is a series of artistic events that play an important role in the cultural life in the region of Kraków-Częstochowa Jura, which include weekly concerts, as well as meetings with artists and culture animators. 2022 is the tenth jubilee edition of the Korzkiew Music Festival. All concerts take place every Sunday of July and August at 17:15 in the historic Nativity of St. John the Baptist Church in Korzkiew, which is famous for its unique acoustics. The festival, since 2011, has been organized by the “Muzyczna Korzkiew” Association, whose activity is based on enabling closer contact with high-class music artists and animation in music and cultural activities in the nearby area. In addition, the Association tries to help young artists – winners of music competitions, enabling them to perform and promote themselves at the Festival during specially dedicated concerts on August 14 and 15.

During this year’s edition of the Festival, outstanding works by world-class composers, such as: Bela Bartók, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Fryderyk Chopin, Antonin Dvořák, Mieczysław Karłowicz, Józef Koffler, Alexander Krein, Andrzej Krzanowski, Astor Piazzolla, Louis Spohr, Antoni Szałowski, Petris Vasks and others will be presented.

During the upcoming edition of the Festival, there will be performances by artists such as: Daniel Stabrawa, Mirosław Herbowski with Estera and Krzysztof Kawula, Jarosław Bester, Mariola Cieniawa Puchała with Katarzyna Oleś-Blacha, Paweł Motyczyński, Tomasz Sowa with Agnieszka Riess and Magda Niedbała-Solarz, Fitelberg Quartet, Sławomir Cierpik and Piotr Bylica, as well as young polish winners of significant music tournaments.

Admission to all concerts is free.

The media patronage over the event was taken by Polish Music Information Center Polmic.pl, TVP3 Kraków, Radio Kraków and webportals dedicated to classical music: szafamelomana.pl, kuriermuzyczny.pl and classicalmusic.pl

The news about the Festival is available on the event’s fanpage: https://www.facebook.com/FestiwalMuzycznaKorzkiew/
and on the Festival website: https://festiwalkorzkiew.pl