Aplikacja Internetowa Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa udostępnia link do aplikacji internetowej Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Niniejsza aplikacja służy m.in. sprawdzeniu czy planowana inwestycja znajduje się na terenach ruchów masowych ziemi (osuwiska) lub terenach nimi zagrożonych.

Link do aplikacji:
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3