Starostwo Powiatowe w Krakowie

Starostwo Powiatowe w Krakowie

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ INFORMATYKI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW
WYDZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSÓW
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
BIURO DS. STRATEGII I ROZWOJU
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
BIURO RADY
ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO


 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH “ORB”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-78
e-mail wydziału: orb@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Mirosław Golanko
Pokój 104b, tel. 12-397-91-12
e-mail: mgolanko@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Monika Szopa
Pokój 104, tel. 12-397-95-78
e-mail: orb@powiat.krakow.pl

I Referat Kadr

Kierownik referatu – Beata Woźniak
Pokój 108, tel. 12-397-91-08
e-mail: kadry@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 109, tel. 12-632-24-22, 12-397-91-09
  • Iwona Chlebowska
  • Katarzyna Doniec
  • Marlena Jodłowska
  • Jolanta Pająk
  • Iwona Smółka

II Referat Biuro Zarządu

Kierownik Referatu – Małgorzata Miczek
Pokój 210, tel. 12-397-92-10
e-mail: biuro.zarzadu@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 208, tel. 12-397-92-08
  • Anita Lewko
  • Marzena Żelazny
 • Pokój 210, tel. 12-397-92-10
  • Małgorzata Korzeniak

Pracownicy Wydziału ORB:

 • Pokój 14, tel. 12-397-95-20
  • Daniel Prokopek
 • Pokój 106, tel. 12-397-91-06
  • Barbara Pietruszka
  • Monika Zalewska
 • Pokój 107, tel. 12-397-91-07
  • Anna Małocha
 • Pokój 107a, tel. 12-633-65-26
  • Monika Koźlak
  • Maria Mrugalska
 • Pokój 112, tel. 12-397-92-41
  • Lucyna Kasznik-Kucza
 • Pokój 203, tel. 12-423-43-84, 12-633-49-06, fax 12-633-52-94
  • Anna Jaroń
  • Maria Ornacka

FILIA SKAWINA – Archiwum Zakładowe
tel. 12-210-09-79

Pracownicy:

 • Monika Poseł
 • Beata Tokarz

DZIENNIK PODAWCZY
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
Pokój 13, tel. 12-634-42-66, 12-634-42-70
e-mail: dziennik_podawczy@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Iwona Aksamit
 • Anna Bała
 • Marta Kawala
 • Maria Nowak
 • Grażyna Rokosz

DZIENNIK PODAWCZY
Filia w Węgrzcach
ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce
tel. 12-259-37-02
e-mail: dzpwegrzce@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Anna Chrzanowska
 • Ewa Mochalska

DZIENNIK PODAWCZY
Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12-276-85-82
e-mail: dzpskawina@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Anna Kozioł

WYDZIAŁ INFORMATYKI “IT”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-73
fax 12-633-95-25
e-mail: wydzial.informatyki@powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału – Jerzy Cywicki
Pokój 507, tel. 12-397-95-73

Zastępca Dyrektora Wydziału – Anna Proczek
Pokój 510a, tel. 12-397-95-08

Pracownicy:

 • Pokój 507, tel. 12-397-95-73
  • Magdalena Bielicka-Kurnik
  • Wojciech Gumula
 •  Pokój 509, tel. 12-397-95-09
  • Jarosław Bulanda
 • Pokój 510, tel. 12-397-95-10
  • Beata Kulerz
 • Pokój 510, tel. 12-397-95-89
  • Dariusz Paryła
  • Adam Żyliński
 • Pokój 511, tel. 12-397-95-11
  • Maciej Kluczny
  • Jakub Zabiegaj

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Beata Kulerz
Pokój 510, tel. 12-397-95-10
e-mail: iod@powiat.krakow.pl

Jarosław Bulanda – Zastępca IOD
Pokój 509, tel. 12-397-95-09
e-mail: iod@powiat.krakow.pl


 WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU “GKiK”

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków
tel. centrala 12-656-72-19 lub 12-656-72-26
fax 12-656-09-81
e-mail: wydz_geodezji@powiat.krakow.pl
strona internetowa wydziału: www.geodezja.powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału – Leszek Wojciech Basta 
Pokój 208, tel. 12-395-05-15
tel./fax 12- 656-09-81
e-mail: wbasta@powiat.krakow.pl

Zastępca Dyrektora – Urszula Damaszka
Pokój 304, tel. 12-259-00-11, 12-395-05-18
e-mail: udamaszka@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału
Pokój 207, tel. 12-395-05-14
tel./fax 12-656-09-81

Pracownicy:

 • Aneta Urban
 • Magdalena Ziarkowska

Referat I – Ewidencji Gruntów
Pokój 118, tel. 12-395-05-12

Kierownik Referatu – Anna Adamczyk
e-mail: aadamczyk@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 5, tel. 12-395-05-00
  • Magdalena Cetera
  • Jadwiga Milc
  • Małgorzata Piórkowska
  • Judyta Szczepanik-Ibek
  • Małgorzata Walczyk
 • Pokój 6, tel. 12-395-05-01
  • Katarzyna Herjan
  • Michał Plutecki
  • Renata Wojdak
 • Pokój 7, tel. 12-395-05-02
  • Martyna Burchard-Flak
  • Weronika Cieśla
  • Justyna Łojek
  • Małgorzata Oramus-Nowak
 • Pokój 108, tel. 12-410-05-59
  • Bożena Kwiecińska
  • Alicja Wilmańska
 • Pokój 113, tel. 12-395-05-08
  • Aneta Gancarz
  • Martyna Pławny
  • Józefa Woźniak
  • Agnieszka Ziółkowska
 • Pokój 114, tel. 12-395-05-09
  • Teresa Kuźma
  • Aneta Pyla-Romańska
 • Pokój 115, tel. 12-395-05-10
  • Katarzyna Chlebda
  • Elżbieta Koczwara
 • Pokój 116, tel. 12-395-05-11
  • Małgorzata Gielarowska
  • Elżbieta Wróbel
 • Pokój 206, tel. 12-395-05-13
  • Magdalena Bracha
  • Marta Dubiel
  • Monika Gwiazda-Tomal
  • Barbara Lachendrowicz-Koczur
 • Pokój 308, tel. 12-395-05-21
  • Małgorzata Krzeczowska
  • Agata Lalik
  • Agnieszka Skorża
  • Krzysztof Stężalski

Referat II – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Pokój 317, tel. 12-395-05-26

Kierownik Referatu – Anna Skórka
e-mail: askorka@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 302, tel. 12-395-05-16
  • Marek Jedynak
  • Monika Król
  • Grzegorz Sikora
  • Monika Szóstkiewicz
  • Marta Szyniec
 • Pokój 313, tel. 12-395-05-22
  • Jacek Maślak
  • Ewa Szczurek
  • Sławomir Szyniec
 • Pokój 314, tel. 12-395-05-23
  • Katarzyna Serwatka-Wiatr
 • Pokój 315, tel. 12-395-05-24
  • Magdalena Cyganek
  • Aneta Jarosińska
  • Magdalena Kleczyńska
  • Kinga Pacia
 • Pokój 316, tel. 12-395-05-25
  • Angelika Domagała
  • Sylwia Gruca
  • Anna Majda
  • Inga Niemczyk
  • Zofia Starościak
 • Pokój 318, tel. 12-395-05-27
  • Elżbieta Chwastarz
  • Monika Mroszczyk
  • Justyna Stelmach

Referat III – Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
Pokój 307, tel. 12-395-05-20, 12-259-00-60

Kierownik Referatu – Katarzyna Gruszkowska
e-mail: kgruszkowska@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 101, tel. 12-395-05-05
  • Irena Brożek
  • Lidia Kraus
  • Aleksandra Krawiec
 • Pokój 102, tel. 12-395-05-06
  • Urszula Oramus
 • Pokój 104, tel. 12-395-05-07
  • Małgorzata Bulka
  • Irena Mosur
 • Pokój 306, tel. 12-395-05-19
  • Małgorzata Gaweł
  • Maria Krawiec
  • Ewelina Ligas
  • Monika Sauczek

Technologie Cyfrowe i Obsługa Bazy Danych
Pokój 303, tel. 12-395-05-17

Pracownicy:

Kasa
tel. centrala 12-656-72-19 lub 12-656-72-26, wew. 39

Księgowość
Pokój 305, tel. centrala 12-656-72-19 lub 12-656-72-26, wew. 41

Portiernia
tel. centrala 12-656-72-19 lub 12-656-72-26, wew. 30


 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI “GN”

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków
tel. centrala 12-656-72-58 
fax 12-656-72-59
e-mail: gn@powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału – Rafał Kopeć
Pokój 214, tel. 12-656-72-58

Sekretariat Wydziału
Pokój 215, tel. 12-656-72-58, Fax 12-65-72-59

Pracownicy:

 • Angelika Bialik-Najdek
 • Krystyna Bisek
 • Viktoryia Hudyka
 • Justyna Skrzypek

Referat I Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu – Agata Kożuch
Pokój 217, tel. 12-395-05-29

Pracownicy:

 • Pokój 216, tel. 12-395-05-28
  • Tomasz Bicz
  • Aleksandra Jankowska
  • Ewa Kaniowska – nieobecna
  • Ilona Michałowska
  • Ksenia Rzeźnikiewicz
  • Monika Zabdyr – nieobecna
  • Aleksandra Zajda
 • Pokój 218, tel. 12-395-05-30
  • Albert Orlof
  • Piotr Pelc

Referat II Zwrotów Nieruchomości

p.o. Kierownika Referatu -Krzysztof  Rzucidło
Pokój 219, tel. 12-395-05-31

Pracownicy:

 • Pokój 220, tel. 12-395-05-32
  • Marcin Boho
  • Kinga Czerwińska
  • Katarzyna Grabowska
  • Joanna Stopad – nieobecna
 • Pokój 201, tel. 12-395-05-33
  • Kinga Hebda
  • Jan Miciak
  • Magdalena Skołuba
  • Julia Ziomek
 • Pokój 202, tel. 12-395-05-34
  • Marzena Bialik
  • Teresa Janeczek
  • Bogdan Kurkiewicz
  • Piotr Wantuch

Referat III Odszkodowań

Kierownik Referatu – Magdalena Krupa
Pokój 205, tel. 12-410-08-54

Pracownicy:

 • Pokój 203, tel. 12-395-05-35
  • Kamil Gemza
  • Joanna Pojałowska
  • Paweł Wyka
  • Mariusz Zając
 • Pokój 213, tel. 12-395-05-37
  • Elżbieta Kozłowska
  • Maciej Wrona

Referat IV Regulacji stanów prawnych i scaleń nieruchomości

Pracownicy:

 • Pokój 204, tel. 12-410-08-53
  • Sylwia Wójs – nieobecna
  • Barbara Bawoł
  • Aneta Marcula
 • Pokój 212, tel. 12-395-05-36
  • Monika Głuszek
  • Justyna Jasnos

 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI “K”

ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce
tel. 12-259-34-39
fax 12-259-34-15
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Marian Prusik 
Pokój 10

Z-ca Dyrektora – Wojciech Sarapata 
Pokój 10

Sekretariat Wydziału Komunikacji 
Pokój 10, tel. 12-259-34-39, fax 12-259-34-15
e-mail:  komunikacja@powiat.krakow.pl

Pracownik

 • Irena Kollar

Referat I Praw Jazdy

Kierownik Referatu – Joanna Bylica
Pokój 7, tel. 12-259-34-11, fax 12-259-34-15
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Zatrzymane prawa jazdy
  • Pokój 8, tel. 12-259-34-12
   • Mariola Bazyl
   • Agnieszka Erazmus
   • Agata Grobelna
 • Prawa jazdy
  • Pokój 6b, tel. 12-259-34-08
   • Ewa Przybek
   • Danuta Rak
  • Pokój 6b, tel. 12-259-34-33
   • Marzena Wójs
  • Boks 13, tel. 12-259-34-06
   • Monika Urant
  • Boks 14, tel. 12-259-34-36
   • Przemysław Skwarczeński
  • Boks 15, tel. 12-259-34-35
   • Klaudia Sobocińska

Referat II Rejestracji Pojazdów Filia w Węgrzcach

Kierownik Referatu – Maria Hejmo
Pokój 5, tel. 12-259-34-16, fax 12-259-34-15
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 4, tel. 12-259-34-07
  • Anna Basta
 • Tel. 12-259-34-10
  • Anna Adamek
  • Grażyna Baster
  • Magdalena Czyżewska
  • Katarzyna Gajda
  • Jolanta Grabowska
  • Anna Juszkiewicz
  • Jacek Komurkiewicz
  • Małgorzata Korpak
  • Barbara Laprus
  • Iwona Majka
  • Izabela Marek
  • Edyta Mirek
  • Agnieszka Ostrogórska
  • Elżbieta Przyjemska
  • Katarzyna Sikora
  • Katarzyna Marta Sikora
  • Iwona Wójcik
  • Aneta Ziętara

Referat III Rejestracji Pojazdów – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice
e-mail: kkrzeszowice@powiat.krakow.pl
tel./fax 12-282-08-09
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Czernichów, Jerzmanowice – Przeginia, Krzeszowice, Zabierzów

Kierownik Referatu – Urszula Mirek

Pracownicy:

  • Rafał Cyganik
  • Agnieszka Czarnik
  • Katarzyna Kot
  • Ewelina Kotlarska
  • Anna Marcisz
  • Magdalena Pawlik
  • Monika Piekara
  • Joanna Stanilewicz
  • Angelika Tadeusz-Węgiel
  • Grzegorz Wiśniewski

Referat IV Rejestracji Pojazdów – Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
e-mail: kskawina@powiat.krakow.pl
tel. 12-276-85-40
fax 12-256-79-70
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Mogilany, Skawina, Świątniki Górne

Kierownik Referatu – Beata Opyrchał

Pracownicy:

 • Lidia Gaweł
 • Maria Jachymczyk
 • Anna Kollar
 • Monika Kozela
 • Jacek Makowiec
 • Elżbieta Malec-Gołąb
 • Lidia Papież
 • Magdalena Piszczek
 • Iwona Sypniewska
 • Anna Śmiech
 • Anna Śmigielska

Referat V Transportu

Kierownik Referatu – Paweł Lisowski
Pokój 6, tel. 12-259-34-31, fax 12-259-34-15
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl 

Pracownicy:

 • Pokój 6, tel. 12-259-34-31
  • Małgorzata Cielecka
  • Michał Karwat
  • Magdalena Nowocień
 • Boks 11, tel. 12-259-34-31
  • Anna Cymerkiewicz
 • Boks 12 tel. 12-259-34-31
  • Michał Babiarz

 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA “OS”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-94-06
fax 12-633-90-71
e-mail: os@powiat.krakow.pl

Dyrektor – mgr inż. Piotr Zymon
Pokój 405, tel. 12-39-79-405
e-mail: pzymon@powiat.krakow.pl

Główny Specjalista – inż. Stanisław Pac
Pokój 407, tel. 12-397-94-07
E-mail: spac@powiat.krakow.pl

Sekretariat – Justyna Tomczyk
Pokój 406, tel. 12-39-79-406
fax 12-633-90-71
e-mail: os@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

Referat I ds. Środowiska, Odpadów i Emisji
Pokój 408, tel. 12-397-94-08

Kierownik referatu – Joanna Tomasik
e-mail: jtomasik@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

Referat II ds. Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolniczej
Pokój 403, tel. 12-634-42-66 wew. 403

Kierownik referatu – Małgorzata Borkowska
Pokój 403, tel. 12-397-94-03
e-mail: mborkowska@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

Referat III ds. Leśnictwa, Łowiectwa, Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Rybactwa
Pokój 401, tel. 12-397-94-01

Kierownik referatu – Beata Gracz
Pokój 401, tel. 12-397-94-01
e-mail: bgracz@powiat.krakow.pl

Pracownicy:


  WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW “AB”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-94-14
tel./fax 12-632-95-95
e-mail wydziału: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Izabela Wróblewska-Mółka
Pokój 414, tel. 12-397-94-14

Sekretariat
Pokój 414, tel. 12-397-94-14, tel./fax 12-632-95-95
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Karolina Janicka
 • Magdalena Wojtas

Punkt informacyjny
tel. 12-623-75-13, 12-397-95-86

Pracownicy:

 • Ewelina Hyla
 • Agnieszka Synowska

Inwestycje
Pokój 315, tel. 12-397-93-15, tel./fax 12-623-74-18

Pracownicy:

 • Maria Bochnak
 • Anna Kotowicz
 • Ewelina Kozłowska

Referat II Architektoniczno-Budowlany Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12-256-11-31
tel./fax 12-276-85-82
e-mail: abskawina@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu – Ewa Godek
Pokój 301, tel. 12-256-11-31

Pracownicy:

 • Pokój 302, tel. 12-276-85-82
  • Marzena Górna
  • Dorota Pałka
 • Pokój 312, tel. 12-276-85-82
  • Katarzyna Galos
  • Paulina Piotrkowska – czasowo nieobecna
 • Pokój 313, tel. 12-256-11-31
  • Zofia Ogińska
  • Paulina Targosz

Referat III Architektoniczno-Budowlany Filia w Węgrzcach
ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce
tel. 12-259-34-23, 12-259-34-25, 12-259-34-26, 12-259-34-29
fax 12-259-34-37
e-mail: abwegrzce@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu – Agnieszka Niewiara
tel. 12-259-34-22, fax 12-259-34-37

Pracownicy:

 • Pokój 15A, tel. 12-259-34-23
  • Agnieszka Adamek
  • Anna Machnik
  • Patrycja Szyszko
 • Pokój 15, tel. 12-259-34-25
  • Marta Mitka-Smok
  • Ewelina Pławecka
  • Ewa Stankowicz
 • Pokój 14, tel. 12-259-34-26
  • Anna Marciniak
  • Agnieszka Skrzyniowska-Nowak
 • Pokój 14, tel. 12-259-34-27
  • Iwona Barwińska-Znaj
  • Joanna Szajnar
 • Punkt informacyjny, tel. 12-259-34-28
  • Monika Dyląg
  • Ewa Kozyra – czasowo nieobecna
 • Pokój 12, tel. 12-259-34-29
  • Anna Adamek
  • Anna Badocha

Stanowisko Zamiejscowe Referatu III w Skale
ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
tel. bezpośredni 12-389-26-82

Pracownicy:

Referat IV Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. centrala 12-634-42-70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu – Paulina Cieślik
Pokój 415, tel. 12-397-94-15

Pracownicy:

 • Pokój 318, tel. 12-397-93-18
  • Paulina Mastej – czasowo nieobecna
  • Anna Pałasz
  • Renata Skotniczna
 • Pokój 400, tel. 12-397-94-00
  • Monika Łoniewska  – czasowo nieobecna
  • Katarzyna Niewiara
  • Bożena Rusnak
 • Pokój 410, tel. 12-397-94-10
  • Mariusz Francuz
  • Małgorzata Gałkowska
  • Joanna Kuczyńska-Klima
  • Joanna Stopa
 • Pokój 411, tel. 12-397-94-11
  • Izabela Trzeciak
  • Emilia Wyrwik

Referat V Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. centrala 12-634-42-70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu – Paweł Marona
Pokój 416, tel. 12-397-94-16

Pracownicy:

 • Pokój 417, tel. 12-397-94-17
  • Artur Drożniak
  • Maciej Michalski
  • Karolina Rainholc
 • Pokój 418, tel. 12-397-94-18
  • Artur Jaworski
  • Sylwia Karolczak-Ptak
 • Pokój 419, tel. 12-397-94-19
  • Magdalena Mruszczyk
  • Aleksandra Szuster

  WYDZIAŁ TECHNICZNO GOSPODARCZY “TG”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-15
fax 12-632-86-16
e-mail: techniczny@powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału – Bolesław Kosior
tel. 12-634-42-66 wew. 516
e-mail: bkosior@powiat.krakow.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału – Agnieszka Bydłoń
tel. 12-634-42-66 wew. 514
e-mail: abydlon@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału – Monika Pierzchała – Specjalista ds. gospodarki zaopatrzeniowej
tel. 12-397-95-15
tel.12-633-27-36
tel. 12-397-95-15
fax 12-632-86-16
e-mail: techniczny@powiat.krakow.pl
e-mail: mpierzchala@powiat.krakow.pl

Pracownicy Wydziału:

Wojciech Orlak – Starszy Specjalista ds. koordynacji obsługi administracyjnej nieruchomości
tel. 12-39-79-513
e-mail: worlak@powiat.krakow.pl

Jowita Raputa – Podinspektor ds. rozliczeń budżetowych, planowania, analiz finansowych i likwidacji ruchomości
tel. 12-397-95-12
e-mail: jraputa@powiat.krakow.pl

Tomasz Bujacz – Specjalista ds. administrowania nieruchomościami
tel. 12-397-95-13
e-mail: tbujacz@powiat.krakow.pl


 WYDZIAŁ FINANSÓW “FN”

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel./fax 12-633-97-37
e-mail: fn@powiat.krakow.pl

Skarbnik Powiatu– Edyta Jaśnikowska
Pokój. 304, tel. 12-397-93-04
e-mail: skarbnik@powiat.krakow.pl 

Główny Księgowy – Jolanta Felińska 
Pokój 306, tel. 12-397-93-06

Z-ca Głównego Księgowego –Wioletta Gacek
pok. 307, tel. 12-397-93-07

Pracownicy:

 • Sekretariat – Pokój 305, tel. 12-397-93-05
  • Monika Rusek
 • Kasa – Pokój 312, tel. 12-397-93-05
  • Ewa Baś
 • Pokój 300, 12-397-93-00
  • Aldona Król
 • Pokój 308, tel. 12-397-93-08
  • Gabriela Karolczyk – czasowo nieobecna
  • Dominika Kornaś
  • Grażyna Piotrowska
 • Pokój 309, tel. 12-397-93-09
  • Jolanta Kapusta-Wójtowicz
  • Dorota Rumian
 • Pokój 310, tel. 12-397-93-10
  • Anna Opaska
  • Joanna Rzepień

REFERAT  I – Planowania i Analiz

Kierownik Referatu –  Agnieszka Kamińska
Pokój 302, tel. 12-397-93-02

Pracownicy:

 • Pokój 301, tel. 12-397-93-01
  • Karolina Stronias

REFERAT II – Opłat za czynności geodezyjne
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków
tel. centrala 12-656-72-19

Kierownik Referatu Barbara Szczepańska
Pokój 305, tel. 12-252-05-29

Pracownicy:

 • Pokój 100, tel. 12-656-72-19 wew. 39
  • Beata Wałach
 • Pokój 117, tel. 12-656-72-19 wew. 39
  • Joanna Biszko
  • Monika Kotula
 • Pokój 305, tel. 12-252-05-29
  • Anna Nieczysta

 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO “ZK”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-18
tel./fax 12-633-39-27
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl

DyrektorHalina Gociewicz
Pokój 517, 12-397-95-17
tel./fax 12-633-39-27
e-mail: hgociewicz@powiat.krakow.pl 

Pracownicy:

 • Pokój 518, tel. 12-397-95-18
  • Agnieszka Cieślak
  • Paulina Małocha
 • Pokój 519, tel. 12-397-95-19
  • Mirosław Augustynowicz
  • Piotr Strzeboński

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego
e-mail: pczk@powiat.krakow.pl

Całodobowy dyżur telefoniczny:
tel. 12-632-32-04
tel. 604-443-543
fax 12-633-39-27

Pracownicy:

 • Pokój 520
  • Rafał Duniec
  • Norbert Klima
  • Tomasz Kurek
  • Anna-Maria Tylek
  • Adam Wysocki

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Mirosław Augustynowicz
Pokój 519, tel. 12-397-95-19
e-mail: pn@powiat.krakow.pl


 WYDZIAŁ EDUKACJI “ED”

tel. 12-397-93-20
tel. 12-632-63-15
tel./fax 12-633-43-09
e-mail: edukacja@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Lidia Pycińska
Pokój 321, tel. 12-397-93-21
Pracownicy:

 • Pokój 319, tel. 12-397-93-19
  • Beata Kwatera
  • Aneta Lamparska
 • Pokój 320, tel. 12-397-93-20
  • Magdalena Farat
  • Maria Podolska
 • Pokój 323, tel. 12-397-93-23
  • Joanna Filipek

 WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ”PW”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-93-13
tel./fax 12-632-59-22
e-mail wydziału: promocja@powiat.krakow.pl
informacje na stronę internetową e-mail: strona@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Małgorzata Zięć
Pokój 314a, tel. 12-397-93-14

Pracownicy:

 • Pokój 313, tel. 12-397-93-13, tel./fax 12-632-59-22
  • Renata Celarska, e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl
  • Marta Jarema, e-mail: mjarema@powiat.krakow.pl
  • Beata Müller, e-mail: bmuller@powiat.krakow.pl
  • Ewa Niekurzak, e-mail: eniekurzak@powiat.krakow.pl
  • Dawid Roj, e-mail: droj@powiat.krakow.pl 
 • Pokój 311, tel. 604-463-503
  • Krzysztof Kamiński, e-mail: kkaminski@powiat.krakow.pl

BIURO DS. STRATEGII I ROZWOJU “BSR”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-93
e-mail biura: bsr@powiat.krakow.pl

Pracownicy:


  BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH “ZP”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
Pokój 105, I piętro
tel. 12-397-91-05
e-mail: zp@powiat.krakow.pl

Pracownicy

 • Renata Sykut – Kierownik Biura
 • Anna Kondracka – Inspektor

 AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Audytor – Mariusz Repelewicz
Pokój 317, tel. 12-397-93-17


 BIURO RADY

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-91-03
e-mail: biuro.rady@powiat.krakow.pl

Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj
Pokój 101, tel. 12-397-91-01

Pokój Radnych
Pokój 102, tel. 12-397-91-02

Pracownicy:

 • Pokój 103, tel. 12-397-91-03
  • Lucyna Klich – Kierownik Biura Rady
  • Justyna Pindel

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

e-mail: zkw@powiat.krakow.pl

p.o. Kierownika – Agnieszka Mituś

Pracownicy:

 • Adam Sokołowski
 • Mateusz Zieliński

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-64
tel./fax 12-423-47-84
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl
strona internetowa: www.pcpr.powiat.krakow.pl

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12-210-09-76
tel./fax 12-210-09-77

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Grażyna Tajs-Zielińska
Z-ca Dyrektora PCPR – Agnieszka Biela

Siedziba Kraków:

 • Sekretariat – obsługa kancelaryjna, tel. 12-397-95-64
 • Dział Rehabilitacji Społecznej, tel. 12-397-95-67, 12-397-95-70, 12-397-95-74
 • Dział Pomocy osobom przewlekle chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym, tel. 12-397-91-11
 • Dział Księgowości, tel. 12-397-92-11
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 12-397-95-68, 12-397-95-69

Dział zamiejscowy Skawina:

 • Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
  • tel. 12-210-09-76 wew. 20, 22, 23, 24, 26, 27
  • fax 12-210-09-77
  • kom. 500-141-746
  •  

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-633-03-47

Dyrektor – Gabriela Więcek-Kroczek
Pokój 505, tel. 12-397-95-04

 • Sekretariat
  • Pokój 506, tel. 12-633-03-47 lub 12-397-95-05
   • Grzegorz Ciałowicz
   • Agnieszka Rospond
   • Urszula Rospond
 • Pozostali pracownicy PINB
  • Pokój 500, tel. 12-397-95-00
   • Wanda Kostrzewa
  • Pokój 501, tel. 12-397-95-01
   • Monika Sas-Wisłocka
   • Teresa Siadak
  • Pokój 502, tel. 12-397-95-02
   • Magdalena Krawczyk
   • Katarzyna Wielgus
  • Pokój 503, tel. 12-397-95-00
   • Katarzyna Kot
   • Irena Topa
  • Pokój 504, tel. 12-397-95-06
   • Joanna Marona

URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
infolinia 19524
bezpłatna infolinia z numerów stacjonarnych 800-121-645
tel. 12-299-74-95 lub 12-299-74-25
fax. 12-632-52-15

Dyrektor – Dorota Niemiec
Zastępca dyrektora – Małgorzata Liburska

e-mail: krkrpow@uppk.pl
Adres strony Urzędu Pracy: www.uppk.pl