Starostwo Powiatowe w Krakowie

Starostwo Powiatowe w Krakowie

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ INFORMATYKI
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW
WYDZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSÓW
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY
BIURO DS. STRATEGII I ROZWOJU
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
BIURO RADY
ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO


 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH “ORB”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-78
e-mail wydziału: orb@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Mirosław Golanko
Pokój 104b, tel. 12-397-91-12
e-mail: mgolanko@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Monika Szopa
Pokój 104, tel. 12-397-95-78
e-mail: orb@powiat.krakow.pl

I Referat Kadr

Kierownik referatu – Beata Woźniak
Pokój 108, tel. 12-397-91-08
e-mail: kadry@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 109, tel. 12-632-24-22, 12-397-91-09
  • Chlebowska Iwona
  • Doniec Katarzyna
  • Jodłowska Marlena
  • Pająk Jolanta
  • Smółka Iwona

II Referat Biuro Zarządu

Kierownik Referatu – Małgorzata Miczek
Pokój 210, tel. 12-397-92-10
e-mail: biuro.zarzadu@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 208, tel. 12-397-92-08
  • Lewko Anita
  • Żelazny Marzena
 • Pokój 210, tel. 12-397-92-10
  • Korzeniak Małgorzata

Pracownicy Wydziału ORB:

 • Pokój 14, tel. 12-397-95-20
  • Prokopek Daniel
 • Pokój 106, tel. 12-397-91-06
  • Pietruszka Barbara
  • Zalewska Monika
 • Pokój 107, tel. 12-397-91-07
  • Małocha Anna
 • Pokój 107a, tel. 12-633-65-26
  • Koźlak Monika
  • Mrugalska Maria
 • Pokój 112, tel. 12-397-92-41
  • Kasznik-Kucza Lucyna
 • Pokój 203, tel. 12-423-43-84, 12-633-49-06, fax 12-633-52-94
  • Jaroń Anna
  • Ornacka Maria

FILIA SKAWINA – Archiwum Zakładowe
tel. 12-210-09-79

Pracownicy:

 • Poseł Monika
 • Tokarz Beata

DZIENNIK PODAWCZY
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
Pokój 13, tel. 12-634-42-66, 12-634-42-70
e-mail: dziennik_podawczy@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Aksamit Iwona
 • Bała Anna
 • Kawala Marta
 • Nowak Maria
 • Rokosz Grażyna

DZIENNIK PODAWCZY
Filia w Węgrzcach
ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce
tel. 12-259-37-02
e-mail: dzpwegrzce@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Chrzanowska Anna
 • Mochalska Ewa

DZIENNIK PODAWCZY
Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12-276-85-82
e-mail: dzpskawina@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Kozioł Anna

WYDZIAŁ INFORMATYKI “IT”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-73
fax 12-633-95-25
e-mail: wydzial.informatyki@powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału – Jerzy Cywicki
Pokój 507, tel. 12-397-95-73

Zastępca Dyrektora Wydziału – Anna Proczek
Pokój 510a, tel. 12-397-95-08

Pracownicy:

 • Pokój 507, tel. 12-397-95-73
  • Bielicka-Kurnik Magdalena
  • Gumula Wojciech
 •  Pokój 509, tel. 12-397-95-09
  • Bulanda Jarosław
 • Pokój 510, tel. 12-397-95-10
  • Kulerz Beata
 • Pokój 510, tel. 12-397-95-89
  • Paryła Dariusz
  • Żyliński Adam
 • Pokój 511, tel. 12-397-95-11
  • Kluczny Maciej
  • Zabiegaj Jakub

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Beata Kulerz
Pokój 510, tel. 12-397-95-10
e-mail: iod@powiat.krakow.pl

Jarosław Bulanda – Zastępca IOD
Pokój 509, tel. 12-397-95-09
e-mail: iod@powiat.krakow.pl


 WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU “GKiK”

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków
tel. centrala 12-656-72-19 lub 12-656-72-26
fax 12-656-09-81
e-mail: wydz_geodezji@powiat.krakow.pl
strona internetowa wydziału: www.geodezja.powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału – Leszek Wojciech Basta 
Pokój 208, tel. 12-395-05-15
tel./fax 12- 656-09-81
e-mail: wbasta@powiat.krakow.pl

Zastępca Dyrektora – Urszula Damaszka
Pokój 304, tel. 12-259-00-11, 12-395-05-18
e-mail: udamaszka@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału
Pokój 207, tel. 12-395-05-14
tel./fax 12-656-09-81

Pracownicy:

 • Urban Aneta
 • Ziarkowska Magdalena

Referat I – Ewidencji Gruntów
Pokój 118, tel. 12-395-05-12

Kierownik Referatu – Anna Adamczyk
e-mail: aadamczyk@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 5, tel. 12-395-05-00
  • Cetera Magdalena
  • Milc Jadwiga
  • Piórkowska Małgorzata
  • Szczepanik-Ibek Judyta
  • Walczyk Małgorzata
 • Pokój 6, tel. 12-395-05-01
  • Herjan Katarzyna
  • Plutecki Michał
  • Wojdak Renata
 • Pokój 7, tel. 12-395-05-02
  • Burchard-Flak Martyna
  • Cieśla Weronika
  • Łojek Justyna
  • Oramus-Nowak Małgorzata
 • Pokój 108, tel. 12-410-05-59
  • Kwiecińska Bożena
  • Wilmańska Alicja
 • Pokój 113, tel. 12-395-05-08
  • Gancarz Aneta
  • Pławny Martyna
  • Woźniak Józefa
  • Ziółkowska Agnieszka
 • Pokój 114, tel. 12-395-05-09
  • Kuźma Teresa
  • Pyla-Romańska Aneta
 • Pokój 115, tel. 12-395-05-10
  • Chlebda Katarzyna
  • Koczwara Elżbieta
 • Pokój 116, tel. 12-395-05-11
  • Gielarowska Małgorzata
  • Wróbel Elżbieta
 • Pokój 206, tel. 12-395-05-13
  • Bracha Magdalena
  • Dubiel Marta
  • Gwiazda-Tomal Monika
  • Lachendrowicz-Koczur Barbara
 • Pokój 308, tel. 12-395-05-21
  • Krzeczowska Małgorzata
  • Lalik Agata
  • Skorża Agnieszka
  • Stężalski Krzysztof

Referat II – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Pokój 317, tel. 12-395-05-26

Kierownik Referatu – Anna Skórka
e-mail: askorka@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 302, tel. 12-395-05-16
  • Jedynak Marek
  • Król Monika
  • Sikora Grzegorz
  • Szóstkiewicz Monika
  • Szyniec Marta
 • Pokój 313, tel. 12-395-05-22
  • Maślak Jacek
  • Szczurek Ewa
  • Szyniec Sławomir
 • Pokój 314, tel. 12-395-05-23
  • Serwatka-Wiatr Katarzyna
 • Pokój 315, tel. 12-395-05-24
  • Cyganek Magdalena
  • Jarosińska Aneta
  • Kleczyńska Magdalena
  • Pacia Kinga
 • Pokój 316, tel. 12-395-05-25
  • Domagała Angelika
  • Gruca Sylwia
  • Majda Anna
  • Niemczyk Inga
  • Starościak Zofia
 • Pokój 318, tel. 12-395-05-27
  • Chwastarz Elżbieta
  • Mroszczyk Monika
  • Stelmach Justyna

Referat III – Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
Pokój 307, tel. 12-395-05-20, 12-259-00-60

Kierownik Referatu – Katarzyna Gruszkowska
e-mail: kgruszkowska@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 101, tel. 12-395-05-05
  • Brożek Irena
  • Kraus Lidia
  • Krawiec Aleksandra
 • Pokój 102, tel. 12-395-05-06
  • Oramus Urszula
 • Pokój 104, tel. 12-395-05-07
  • Bulka Małgorzata
  • Mosur Irena
 • Pokój 306, tel. 12-395-05-19
  • Gaweł Małgorzata
  • Krawiec Maria
  • Ligas Ewelina
  • Sauczek Monika

Technologie Cyfrowe i Obsługa Bazy Danych
Pokój 303, tel. 12-395-05-17

Pracownicy:

Kasa
tel. centrala 12-656-72-19 lub 12-656-72-26, wew. 39

Księgowość
Pokój 305, tel. centrala 12-656-72-19 lub 12-656-72-26, wew. 41

Portiernia
tel. centrala 12-656-72-19 lub 12-656-72-26, wew. 30


 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI “GN”

ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków
tel. centrala 12-656-72-58 
fax 12-656-72-59
e-mail: gn@powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału – Rafał Kopeć

Sekretariat Wydziału
Pokój 215, tel. 12-656-72-58

Pracownicy:

 • Bialik-Najdek Angelika
 • Bisek Krystyna
 • Skrzypek Justyna

Referat I Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu – Agata Kożuch
Pokój 217, tel. 12-395-05-29

Pracownicy:

 • Pokój 216, tel. 12-395-05-28
  • Kaniowska Ewa
  • Zabdyr Monika
 • Pokój 218, tel. 12-395-05-30
  • Pelc Piotr
  • Wolak Anna

Referat II Zwrotów Nieruchomości

p.o. Kierownika Referatu -Krzysztof  Rzucidło
Pokój 219, tel. 12-395-05-31

Pracownicy:

 • Pokój 201, tel. 12-395-05-33
  • Hebda Kinga
  • Kmieć Anna
  • Liszka Katarzyna
 • Pokój 202, tel. 12-395-05-34
  • Janeczek Teresa
  • Miciak Jan
  • Sułkowski Radosław
 • Pokój 219, tel. 12-395-05-31
  • Płonka Sebastian
 • Pokój 220, tel. 12-395-05-32
  • Boho Marcin
  • Curyło Anna
  • Czerwińska Kinga

Referat III Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości i Odszkodowań

Kierownik Referatu – Sylwia Wójs
Pokój 205, tel. centrala 12-656-72-53 lub 12-656-72-51 wew. 84

Pracownicy:

 • Pokój 203, tel. 12-395-05-35
  • Gemza Kamil
  • Jasnos Justyna
  • Krupa Magdalena
 • Pokój 204, tel. centrala 12-656-72-53 wew. 83
  • Bawoł Barbara
  • Rudnik Marta
 • Pokój 212, tel. 12-395-05-36
  • Grzesik Monika
  • Pojałowska Joanna
 • Pokój 213, tel. 12-395-05-37
  • Kozłowska Elżbieta
  • Skołuba Magdalena

 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI “K”

ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce
tel. 12-259-34-39
fax 12-259-34-15
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Marian Prusik 
Pokój 10

Z-ca Dyrektora – Wojciech Sarapata 
Pokój 10

Sekretariat Wydziału Komunikacji 
Pokój 10, tel. 12-259-34-39, fax 12-259-34-15
e-mail:  komunikacja@powiat.krakow.pl

Pracownik

 • Kollar Irena

Referat I Praw Jazdy

Kierownik Referatu – Joanna Bylica
Pokój 7, tel. 12-259-34-11, fax 12-259-34-15
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Zatrzymane prawa jazdy
  • Pokój 8, tel. 12-259-34-12
   • Bazyl Mariola
   • Erazmus Agnieszka
   • Grobelna Agata
 • Prawa jazdy
  • Pokój 6b, tel. 12-259-34-08
   • Przybek Ewa
   • Rak Danuta
  • Pokój 6b, tel. 12-259-34-33
   • Wójs Marzena
  • Boks 13, tel. 12-259-34-06
   • Urant Monika
  • Boks 14, tel. 12-259-34-36
   • Skwarczeński Przemysław
  • Boks 15, tel. 12-259-34-35
   • Sobocińska Klaudia

Referat II Rejestracji Pojazdów Filia w Węgrzcach

Kierownik Referatu – Maria Hejmo
Pokój 5, tel. 12-259-34-16, fax 12-259-34-15
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 4, tel. 12-259-34-07
  • Basta Anna
 • Tel. 12-259-34-10
  • Adamek Anna
  • Baster Grażyna
  • Czyżewska Magdalena
  • Gajda Katarzyna
  • Grabowska Jolanta
  • Juszkiewicz Anna
  • Komurkiewicz Jacek
  • Korpak Małgorzata
  • Laprus Barbara
  • Majka Iwona
  • Marek Izabela
  • Mirek Edyta
  • Ostrogórska Agnieszka
  • Przyjemska Elżbieta
  • Sikora Katarzyna
  • Sikora Katarzyna Marta
  • Wójcik Iwona
  • Ziętara Aneta

Referat III Rejestracji Pojazdów – Filia w Krzeszowicach
ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice
e-mail: kkrzeszowice@powiat.krakow.pl
tel./fax 12-282-08-09
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Czernichów, Jerzmanowice – Przeginia, Krzeszowice, Zabierzów

Kierownik Referatu – Urszula Mirek

Pracownicy:

  • Cyganik Rafał
  • Czarnik Agnieszka
  • Kot Katarzyna
  • Kotlarska Ewelina
  • Marcisz Anna
  • Pawlik Magdalena
  • Piekara Monika
  • Stanilewicz Joanna
  • Tadeusz-Węgiel Angelika
  • Wiśniewski Grzegorz

Referat IV Rejestracji Pojazdów – Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
e-mail: kskawina@powiat.krakow.pl
tel. 12-276-85-40
fax 12-256-79-70
obsługuje mieszkańców następujących gmin: Mogilany, Skawina, Świątniki Górne

Kierownik Referatu – Beata Opyrchał

Pracownicy:

 • Gaweł Lidia
 • Jachymczyk Maria
 • Kollar Anna
 • Kozela Monika
 • Makowiec Jacek
 • Malec-Gołąb Elżbieta
 • Papież Lidia
 • Piszczek Magdalena
 • Sypniewska Iwona
 • Śmiech Anna
 • Śmigielska Anna

Referat V Transportu

Kierownik Referatu – Paweł Lisowski
Pokój 6, tel. 12-259-34-31, fax 12-259-34-15
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl 

Pracownicy:

 • Pokój 6, tel. 12-259-34-31
  • Cielecka Małgorzata
  • Karwat Michał
  • Nowocień Magdalena
 • Boks 11, tel. 12-259-34-31
  • Cymerkiewicz Anna
 • Boks 12 tel. 12-259-34-31
  • Babiarz Michał

 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA “OS”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-94-06
fax 12-633-90-71
e-mail: os@powiat.krakow.pl

Dyrektor – mgr inż. Piotr Zymon
Pokój 405, tel. 12-39-79-405
e-mail: pzymon@powiat.krakow.pl

Z-ca Dyrektora – inż. Stanisław Pac
Pokój 407, tel. 12-397-94-07
E-mail: spac@powiat.krakow.pl

Główny Specjalista – mgr inż. Jadwiga Prusik
Pokój 409, tel. 12-397-94-09
E-mail: jprusik@powiat.krakow.pl

Sekretariat
Pokój 406, tel. 12-39-79-406
fax 12-633-90-71
e-mail: os@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

Referat I ds. Środowiska, Odpadów i Emisji
Pokój 408, tel. 12-397-94-08

Kierownik referatu – Joanna Tomasik
e-mail: jtomasik@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

Referat II ds. Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolniczej
Pokój 403, tel. 12-634-42-66 wew. 403

Kierownik referatu – Małgorzata Borkowska
Pokój 403, tel. 12-397-94-03
e-mail: mborkowska@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

Referat III ds. Leśnictwa, Łowiectwa, Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Rybactwa
Pokój 401, tel. 12-397-94-01

Kierownik referatu – Beata Gracz
Pokój 401, tel. 12-397-94-01
e-mail: bgracz@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Pokój 401, tel. 12-397-94-01

  WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA, INWESTYCJI I REMONTÓW “AB”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-94-14
tel./fax 12-632-95-95
e-mail wydziału: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Izabela Wróblewska-Mółka
Pokój 414, tel. 12-397-94-14

Sekretariat
Pokój 414, tel. 12-397-94-14, tel./fax 12-632-95-95
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Pracownicy:

 • Janicka Karolina
 • Wojtas Magdalena

Punkt informacyjny
tel. 12-623-75-13, 12-397-95-86

Pracownicy:

 • Hyla Ewelina – czasowo nieobecna
 • Synowska Agnieszka

Inwestycje
Pokój 315, tel. 12-397-93-15, tel./fax 12-623-74-18

Pracownicy:

 • Bochnak Maria
 • Kotowicz Anna

Referat II Architektoniczno-Budowlany Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12-256-11-31
tel./fax 12-276-85-82
e-mail: abskawina@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu – Ewa Godek
Pokój 301, tel. 12-256-11-31

Pracownicy:

 • Pokój 302, tel. 12-276-85-82
  • Górna Marzena
  • Pałka Dorota
 • Pokój 312, tel. 12-276-85-82
  • Filipczuk Emilia
  • Galos Katarzyna
  • Piotrkowska Paulina – czasowo nieobecna
 • Pokój 313, tel. 12-256-11-31
  • Małek Maria
  • Ogińska Zofia
  • Targosz Paulina – czasowo nieobecna

Referat III Architektoniczno-Budowlany Filia w Węgrzcach
ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce
tel. 12-259-34-23, 12-259-34-25, 12-259-34-26, 12-259-34-29
fax 12-259-34-37
e-mail: abwegrzce@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu – Agnieszka Niewiara
tel. 12-259-34-22, fax 12-259-34-37

Pracownicy:

 • Pokój 15A, tel. 12-259-34-23
  • Adamek Agnieszka
  • Machnik Anna
  • Szyszko Patrycja
 • Pokój 15, tel. 12-259-34-25
  • Mitka-Smok Marta
  • Pławecka Ewelina
  • Stankowicz Ewa
 • Pokój 14, tel. 12-259-34-26
  • Marciniak Anna
  • Skrzyniowska-Nowak Agnieszka
 • Pokój 14, tel. 12-259-34-27
  • Barwińska-Znaj Iwona
  • Szajnar Joanna
 • Punkt informacyjny, tel. 12-259-34-28
  • Kozyra Ewa
 • Pokój 12, tel. 12-259-34-29
  • Adamek Anna
  • Badocha Anna

Stanowisko Zamiejscowe Referatu III w Skale
ul. Szkolna 4, 32-043 Skała
tel. bezpośredni 12-389-26-82

Pracownicy:

Referat IV Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. centrala 12-634-42-70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu – Paulina Cieślik
Pokój 415, tel. 12-397-94-15

Pracownicy:

 • Pokój 318, tel. 12-397-93-18
  • Mastej Paulina – czasowo nieobecna
  • Pałasz Anna
  • Skotniczna Renata 
 • Pokój 400, tel. 12-397-94-00
  • Jelonek Małgorzata
  • Łoniewska Monika – czasowo nieobecna
  • Niewiara Katarzyna
  • Rusnak Bożena
 • Pokój 410, tel. 12-397-94-10
  • Francuz Mariusz
  • Janczy Nina
  • Kuczyńska-Klima Joanna
  • Stopa Joanna
 • Pokój 411, tel. 12-397-94-11
  • Trzeciak Izabela
  • Wyrwik Emilia

Referat V Architektoniczno-Budowlany w Krakowie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. centrala 12-634-42-70
e-mail: wydzial.ab@powiat.krakow.pl

Kierownik Referatu – Paweł Marona
Pokój 416, tel. 12-397-94-16

Pracownicy:

 • Pokój 417, tel. 12-397-94-17
  • Drożniak Artur
  • Michalski Maciej
  • Rainholc Karolina
 • Pokój 418, tel. 12-397-94-18
  • Jaworski Artur
  • Karolczak-Ptak Sylwia
 • Pokój 419, tel. 12-397-94-19
  • Mruszczyk Magdalena
  • Szuster Aleksandra

  WYDZIAŁ TECHNICZNO GOSPODARCZY “TG”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-15
fax 12-632-86-16
e-mail: techniczny@powiat.krakow.pl

Dyrektor Wydziału – Bolesław Kosior
tel. 12-634-42-66 wew. 516
e-mail: bkosior@powiat.krakow.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału – Agnieszka Bydłoń
tel. 12-634-42-66 wew. 514
e-mail: abydlon@powiat.krakow.pl

Sekretariat Wydziału – Monika Pierzchała – Specjalista ds. gospodarki zaopatrzeniowej
tel. 12-397-95-15
tel.12-633-27-36
tel. 12-397-95-15
fax 12-632-86-16
e-mail: techniczny@powiat.krakow.pl
e-mail: mpierzchala@powiat.krakow.pl

Pracownicy Wydziału:

Wojciech Orlak – Starszy Specjalista ds. koordynacji obsługi administracyjnej nieruchomości
tel. 12-39-79-513
e-mail: worlak@powiat.krakow.pl

Jowita Raputa – Podinspektor ds. rozliczeń budżetowych, planowania, analiz finansowych i likwidacji ruchomości
tel. 12-397-95-12
e-mail: jraputa@powiat.krakow.pl

Tomasz Bujacz – Specjalista ds. administrowania nieruchomościami
tel. 12-397-95-13
e-mail: tbujacz@powiat.krakow.pl


 WYDZIAŁ FINANSÓW “FN”

Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel./fax 12-633-97-37
e-mail: fn@powiat.krakow.pl

Skarbnik Powiatu– Bogumiła Glica
Pokój. 304, tel. 12-397-93-04
e-mail: skarbnik@powiat.krakow.pl 

Główny Księgowy – Jolanta Felińska 
Pokój 306, tel. 12-397-93-06

Z-ca Głównego Księgowego –Wioletta Gacek
pok. 307, tel. 12-397-93-07

Pracownicy:

 • Sekretariat – Pokój 305, tel. 12-397-93-05
  • Rusek Monika
 • Kasa – Pokój 312, tel. 12-397-93-05
  • Baś Ewa
 • Pokój 300, 12-397-93-00
  • Król Aldona
 • Pokój 308, tel. 12-397-93-08
  • Karolczyk Gabriela – czasowo nieobecna
  • Kornaś Dominika
  • Piotrowska Grażyna
 • Pokój 309, tel. 12-397-93-09
  • Kapusta-Wójtowicz Jolanta
  • Nawrotek Daria
 • Pokój 310, tel. 12-397-93-10
  • Opaska Anna
  • Rumian Dorota

REFERAT  I – Planowania i Analiz

Kierownik Referatu –  Agnieszka Kamińska
Pokój 302, tel. 12-397-93-02

Pracownicy:

 • Pokój 301, tel. 12-397-93-01
  • Stronias Karolina

REFERAT II – Opłat za czynności geodezyjne
ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków
tel. centrala 12-656-72-19

Kierownik Referatu Barbara Szczepańska
Pokój 305, tel. 12-252-05-29

Pracownicy:

 • Pokój 100, tel. 12-656-72-19 wew. 39
  • Wałach Beata
 • Pokój 117, tel. 12-656-72-19 wew. 39
  • Biszko Joanna
  • Kotula Monika
 • Pokój 305, tel. 12-252-05-29
  • Nieczysta Anna

 WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO “ZK”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-18
tel./fax 12-633-39-27
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl

DyrektorHalina Gociewicz
Pokój 517, 12-397-95-17
tel./fax 12-633-39-27
e-mail: hgociewicz@powiat.krakow.pl 

Pracownicy:

 • Pokój 518, tel. 12-397-95-18
  • Cieślak Agnieszka
  • Małocha Paulina
 • Pokój 519, tel. 12-397-95-19
  • Augustynowicz Mirosław
  • Strzeboński Piotr

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego
e-mail: pczk@powiat.krakow.pl

Całodobowy dyżur telefoniczny:
tel. 12-632-32-04
tel. 604-443-543
fax 12-633-39-27

Pracownicy:

 • Pokój 520
  • Duniec Rafał
  • Klima Norbert
  • Kurek Tomasz
  • Tylek Anna-Maria
  • Wysocki Adam

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Mirosław Augustynowicz
Pokój 519, tel. 12-397-95-19
e-mail: pn@powiat.krakow.pl


 WYDZIAŁ EDUKACJI “ED”

tel. 12-397-93-20
tel. 12-632-63-15
tel./fax 12-633-43-09
e-mail: edukacja@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Lidia Pycińska
Pokój 321, tel. 12-397-93-21
Pracownicy:

 • Pokój 319, tel. 12-397-93-19
  • Kwatera Beata
  • Lamparska Aneta
 • Pokój 320, tel. 12-397-93-20
  • Farat Magdalena
  • Podolska Maria
 • Pokój 323, tel. 12-397-93-23
  • Filipek Joanna

 WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ”PW”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-93-13
tel./fax 12-632-59-22
e-mail wydziału: promocja@powiat.krakow.pl
informacje na stronę internetową e-mail: strona@powiat.krakow.pl

Dyrektor – Małgorzata Zięć
Pokój 314a, tel. 12-397-93-14

Pracownicy:


BIURO DS. STRATEGII I ROZWOJU “BSR”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-93
e-mail biura: bsr@powiat.krakow.pl

Pracownicy:


  BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH “ZP”

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-91-05
e-mail: zp@powiat.krakow.pl

Kierownik – Renata Sykut
pok. 311, tel. 12-397-93-11

Pracownicy:


 AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Audytor – Mariusz Repelewicz
Pokój 317, tel. 12-397-93-17


 BIURO RADY

tel. 12-397-91-03
e-mail: biuro.rady@powiat.krakow.pl

Kierownik Biura Rady – Lucyna Karpała-Ostrowska

Przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wójcik
Pokój 101, tel. 12-397-91-01

Pokój Radnych
Pokój 102, tel. 12-397-91-02

Pracownicy:

 • Pokój 103, tel. 12-397-91-03
  • Klich Lucyna
  • Pindel Justyna

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

e-mail: zkw@powiat.krakow.pl

p.o. Kierownika – Mituś Agnieszka

Pracownicy:

 • Sokołowski Adam
 • Zieliński Mateusz

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-397-95-64
tel./fax 12-423-47-84
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl
strona internetowa: www.pcpr.powiat.krakow.pl

Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12-210-09-76
tel./fax 12-210-09-77

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Grażyna Tajs-Zielińska
Z-ca Dyrektora PCPR – Agnieszka Biela

Siedziba Kraków:

 • Sekretariat – obsługa kancelaryjna, tel. 12-397-95-64
 • Dział Rehabilitacji Społecznej, tel. 12-397-95-67, 12-397-95-70, 12-397-95-74
 • Dział Pomocy osobom przewlekle chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym, tel. 12-397-91-11
 • Dział Księgowości, tel. 12-397-92-11
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 12-397-95-68, 12-397-95-69

Dział zamiejscowy Skawina:

 • Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
  • tel. 12-210-09-76 wew. 20, 22, 23, 24, 26, 27
  • fax 12-210-09-77
  • kom. 500-141-746
  •  

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12-633-03-47

Dyrektor – Gabriela Więcek-Kroczek
Pokój 505, tel. 12-397-95-04

 • Sekretariat
  • Pokój 506, tel. 12-633-03-47 lub 12-397-95-05
   • Ciałowicz Grzegorz
   • Rospond Agnieszka
   • Rospond Urszula
 • Pozostali pracownicy PINB
  • Pokój 500, tel. 12-397-95-00
   • Kostrzewa Wanda
  • Pokój 501, tel. 12-397-95-01
   • Sas-Wisłocka Monika
   • Siadak Teresa
  • Pokój 502, tel. 12-397-95-02
   • Krawczyk Magdalena
   • Wielgus Katarzyna
  • Pokój 503, tel. 12-397-95-00
   • Kot Katarzyna
   • Topa Irena
  • Pokój 504, tel. 12-397-95-06
   • Marona Joanna

URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
infolinia 19524
bezpłatna infolinia z numerów stacjonarnych 800-121-645
tel. 12-299-74-95 lub 12-299-74-25
fax. 12-632-52-15

Dyrektor – Dorota Niemiec
Zastępca dyrektora – Małgorzata Liburska

e-mail: krkrpow@uppk.pl
Adres strony Urzędu Pracy: www.uppk.pl