Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych – pobierz plik pdf


Fundacje i stowarzyszenia mające siedzibę na terenie powiatu krakowskiego – aby wyszukać kliknij


Informacja dla stowarzyszeń i fundacji o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – pobierz plik pdf

Oświadczenie – pobierz plik doc