Zarząd Powiatu Krakowskiego wybrany w trakcie I sesji Rady Powiatu w Krakowie, która odbyła się 21 listopada 2018 roku.

Wojciech Pałka

Wojciech Pałka

Arkadiusz Wrzoszczyk

Arkadiusz Wrzoszczyk

Tadeusz Nabagło

Wanda Kułaj

Wanda Kułaj

Agnieszka Pyla

Starosta Krakowski – Wojciech Pałka

Wicestarosta – Arkadiusz Wrzoszczyk

W skład Zarządu Powiatu Krakowskiego wchodzą: – Tadeusz Nabagło Wanda Kułaj Agnieszka Pyla

Funkcję skarbnika pełni Edyta Jaśnikowska

Funkcję sekretarza powiatu pełni Mirosław Golanko