Zarząd Powiatu Krakowskiego wybrany w trakcie I sesji Rady Powiatu w Krakowie, która odbyła się 21 listopada 2018 roku.

Wojciech PałkaWojciech Pałka

Arkadiusz WrzoszczykArkadiusz Wrzoszczyk

Tadeusz Nabagło

Wanda KułajWanda Kułaj

Agnieszka Pyla

Starosta Krakowski – Wojciech Pałka

Wicestarosta – Arkadiusz Wrzoszczyk

W skład Zarządu Powiatu Krakowskiego wchodzą: – Tadeusz Nabagło Wanda Kułaj Agnieszka Pyla

Funkcję skarbnika pełni Edyta Jaśnikowska

Funkcję sekretarza powiatu pełni Mirosław Golanko