Zarząd Powiatu Krakowskiego wybrany w trakcie I sesji Rady Powiatu w Krakowie, która odbyła się 21 listopada 2018 roku.

Wojciech Pałka Arkadiusz Wrzoszczyk Wanda Kułaj  
 Wojciech Pałka Arkadiusz Wrzoszczyk Tadeusz Nabagło Wanda Kułaj Agnieszka Pyla

 

Starosta Krakowski – Wojciech Pałka

Wicestarosta – Arkadiusz Wrzoszczyk

W skład Zarządu Powiatu Krakowskiego wchodzą:
Tadeusz Nabagło
Wanda Kułaj
Agnieszka Pyla

Funkcję skarbnika pełni Bogumiła Glica

Funkcję sekretarza powiatu pełni Adam Wójcik