Projekt grantowy pn. “Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Powiat Krakowski na podstawie umowy podpisanej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizuje grant pn. „Zdalna Szkoła w Powiecie Krakowskim”.

Grant jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Celem grantu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Powiatu Krakowskiego. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z zestawami oprogramowania biurowego, które zostały przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski. Następnie sprzęt wraz z oprogramowaniem trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem realizacji grantu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom, których sytuacja materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

Realizowany grant jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Grant jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Łączna wartość wydatków w ramach grantu wynosi 99 999,90 zł.

Dofinansowanie grantu wynosi 99 999,90 zł.