Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
Pokój 105, I piętro
tel. 12-397-91-05
e-mail: zp@powiat.krakow.pl

Kierownik:

Renata Sykut
Pokój 105, tel. 12-397-91-05

Pracownicy:

Anna Kondracka
Mateusz Zieliński
Pokój 112, tel. 12-397-92-41