Wykaz adresowy
Związków Sportowych
prowadzony przez Starostę Krakowskiego

Lp.

Nazwa i siedziba

Adres,
telefon/fax

1.

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Przeginia nr 403
32-049 Przeginia
tel. (12) 389-80-24

2.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
z siedzibą w Krzeszowicach

ul. Szkolna 7,
32-065 Krzeszowice
tel. 282-38-15
MOS Krzeszowice
tel. 282-53-18

wykreślony
8 grudnia 2008 r.

3.

Miejsko-Gminny Związek Sportowy
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Nieprowadzących Działalności Gospodarczej w Słomnikach
Urząd Miasta Słomniki

ZSSKFnpdzg/3
ul. Kościuszki 20
32-090 Słomniki
tel. 388-22-40

4.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
z siedzibą w Piekarach
Urząd Gminy Liszki

Piekary 2
(budynek Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 2000)
32-060 Liszki
Tel. kom. 604-940-607
Tel. (12) 280-70-97 wew. 319