Godziny urzędowania w Starostwie Powiatowym w Krakowie

poniedziałek: 9:00 – 17:00
od wtorku do piątku: 7:30 – 15:30

Zarządzenie Nr 56/2018 Starosty Krakowskiego z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Krakowie i jego Filii w Krzeszowicach, Skawinie i Węgrzcach.

Godziny urzędowania w Starostwie Powiatowym w Krakowie – Wydział Komunikacji Filie w Krzeszowicach, Skawinie i Węgrzcach

poniedziałek: 7:30 – 16:30 (przyjmowanie stron do 16:00)
wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30 (przyjmowanie stron do 15:00)
piątek: 7:30 – 14:30 (przyjmowanie stron do 14:00)

Godziny przyjmowania stron w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru:

w poniedziałek: 8:00 – 16:30
od wtorku do piątku: 8:00 – 15:00

Godziny przyjmowania stron w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

poniedziałek: 8:00 – 16:45
wtorek: 8:00 – 13:00
środa, czwartek: posiedzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
piątek: 8:00 – 13:00

Godziny przyjmowania stron zgłaszających prace geodezyjne i kartograficzne:

w poniedziałek: 9:00 – 15:00
od wtorku do piątku: 8:00 – 14:00

Przyjmowanie skarg i wniosków:

Starosta, Wicestarosta, etatowi Członkowie Zarządu Powiatu,  Sekretarz, Skarbnik, Dyrektorzy Wydziałów i kierownicy Filii  Starostwa Powiatowego w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach, Skawinie i Węgrzcach przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00.

W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta, etatowi Członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz, Skarbnik, Dyrektorzy Filii Starostwa  Powiatowego w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach, Skawinie, Węgrzcach, Dyrektorzy Wydziałów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu w godzinach od 14.30 do 15.30.

W sprawach skarg i wniosków, po wcześniejszym umówieniu terminu z Biurem Rady, przyjmują obywateli także:
Przewodniczący Rady, Piotr Goraj – w środy w godzinach od 13.00 do 15.00
Wiceprzewodnicząca Rady, Alicja Wójcik – w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00
Wiceprzewodniczący Rady, Marek Piekara – we wtorki w godzinach od 12.00 do 14.00

Składanie skarg i wniosków

Informujemy, że od dnia 3 września 2007 r. wpłaty opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Starostwa Powiatowego w Krakowie,al. Słowackiego 20, III piętro pok. 312 w godz:

poniedziałek: 9:00 – 16:00
wtorek-piątek: 7:30 – 15:00