• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Starostwa Powiatowego w Krakowie

Starostwo Powiatowe w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-01-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-11-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Romański – koordynator do spraw dostępności w Powiecie Krakowskim
 • E-mail: promanski@powiat.krakow.pl
 • Telefon: 12-397-93-19

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20:

Wejście główne do budynku posiada platformę pionową zewnętrzną i platformę schodową wewnętrzną do transportu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W części centralnej jest umieszczony dźwig osobowy umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych na każde z pięciu pięter budynku. Korytarze i hole umożliwiają komunikacje i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku znajdują się wyznaczone ogólnodostępne miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku pokoje są oznaczone napisami w języku Braille’a.

2. Filia Starostwa Powiatowego w Krakowie ul. Przy Moście 1:

Od północnej strony budynek posiada wejście dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do dźwigu osobowego, z którego jest możliwość dostępu na poszczególne piętra budynku, część korytarzy jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

3. Filia Starostwa Powiatowego w Skawinie ul. Kopernika 13:

Budynek posiada dźwig osobowy wraz z podjazdem umożliwiający dostęp do pięciu kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych, Korytarze usposabiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

4. Filia Starostwa Powiatowego w Węgrzcach ul. Zapole 2:

Budynek parterowy, w którym przy wejściu głównym zlokalizowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarz biegnący przez cały budynek umożliwia bezproblemowe poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

5. Filia Starostwa Powiatowego w Krzeszowicach ul. Kolejowa 1:

Budynek dwu piętrowy posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku zainstalowany jest dźwig osobowy, który umożliwia dostęp na wszystkie piętra. Przy budynku od strony wejścia głównego znajdują się wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Pokoje są oznaczone napisami w języku Braille’a.

6. Filia Starostwa Powiatowego w Krakowie ul. Piłsudskiego 29:

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to budynek dwukondygnacyjny – w budynku brak dźwigu osobowego, nie ma również podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W celu realizacji obsługi osoby niepełnosprawnej wychodzi wskazany urzędnik, który służy pomocą przy załatwianiu formalności i ewentualnie przy przewiezieniu przez próg (wysokości ok. 8 cm). Sprawy z niepełnosprawnymi petentami załatwiane są na parterze wewnątrz budynku. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak w okolicy budynku znajdują się wyznaczone ogólnodostępne miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W budynku pokoje są oznaczone napisami w języku Braille’a.

7. Szyce, ul. Wesoła 48, gm. Wielka Wieś

Budynek dwu piętrowy posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku zainstalowany jest dźwig osobowy, który umożliwia dostęp na wszystkie piętra. Przy budynku od strony wejścia głównego znajdują się wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

7. Szyce, ul. Wesoła 48, gm. Wielka Wieś:

Budynek dwu piętrowy posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku zainstalowany jest dźwig osobowy, który umożliwia dostęp na wszystkie piętra. Przy budynku od strony wejścia głównego znajdują się wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.