• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Inspekcje

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul. Lublańska 11
31-410 Kraków
tel./fax: 12 411-25-69; 12 418 65 30
e-mail: krakow.piw@wetgiw.gov.pl
www.krakow.piw.gov.pl


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
tel. 12-634-42-66 wewn. 505
tel. alarmowy (katastrofy budowlane) 660-721-199
tel./fax 12-633-03-47
www.pinb.powiat.krakow.pl

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Gabriela Więcek-Kroczek


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Gazowa 15
31-060 Kraków
tel. 12-430-70-46
fax 12-430-69-96

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie – dr n. med. Ewa Wiercińska
ppis@pssekrakow.pl
Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie – mgr inż. Grażyna Stachowicz
g.stachowicz@pssekrakow.pl