• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Skład osobowy 2020-2023

Mariusz_Zielinski_KHMYA9F6.jpg

Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Konrad_Szymacha_nKcCWW4H.jpg

Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Katarzyna-Nogiec-466x600_NUQBCkwW.jpg

Sekretarz Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wrzoszczyk_Arkadiusz_xTHwJPCY.jpg

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marek_Podsiadlo_UPaFM4eT.jpg

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Miroslaw_Golanko_EFqavkVN.jpg

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Jaroslaw_Razny_CtrKW3Y8.jpg

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ewa_Maj-Slusarczyk_xYjWHXaB.jpg

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Grzegorz_Malodobry_j3rJAf9M.jpg

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Agnieszka_Pyla_N8JRNURk.jpg

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Henryk_Sikora_PuvBFKTj.jpg

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Stanislaw-Grodecki_wrYVVNj6.jpg

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego