• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Pomoc społeczna

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Batowicach (kobiet i mężczyzn)

ul. Matejki 24
32-086 Batowice
tel. 12-285-70-72 lub 12-285-70-71
e-mail: dpsbatowice@interia.pl
www.dpsbatowice.pl


Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Czernej (kobiet i mężczyzn)

Czerna 110
32-065 Krzeszowice
tel. 12-282-02-19 lub 12-282-53-49
e-mail: kontakt@dpsczerna.pl
www.dpsczerna.pl


Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku w Karniowicach (kobiet i mężczyzn)

Karniowice, ul. Osiedlowa 10
32-082 Bolechowice
tel. 12-285-21-01 lub 12-285-23-57
e-mail: sekretariat@dpskarniowice.pl
www.dpskarniowice.pl


Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Owczarach (mężczyzn)

ul. Kasztanowa 20
32-088 Owczary
tel. 12-419-40-86
e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl
www.dpsowczary.pl


Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Więckowicach (kobiet i mężczyzn)

ul. Słoneczna 3
32-082 Więckowice
tel. 12-285-20-10 lub 12-285-16-03
e-mail: dpswieckowice@poczta.onet.pl
www.dpswieckowice.pl


Domy Pomocy Społecznej Niepubliczne

 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta Zgromadzenia Braci Albertynów (mężczyzn)

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

32-045 Ojców 64
Tel. 12-389-29-08
Siedziba w Krakowie tel. 12-429-56-64
e-mail: dps-ojców@twojapoczta.pl
www.dpsojcow.pl


Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości (kobiet)

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Kocmyrzowska 107
32-010 Prusy
Tel./Fax. 12-387-03-00
e-mail: dpsp@poczta.onet.pl
www.fdc.zgromadzenie.pl


Dom Pomocy Społecznej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej (mężczyzn)

Dla osób przewlekle psychicznie chorych

Konary, ul. Bonifraterska 11
32-031 Mogilany
Tel. 12-270-40-02, 12-256-10-58
e-mail: dps@bonifundo.pl
www.bonifundo.pl


Schronisko dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Dom Pomocy Społecznej) Fundacja im. Brata Alberta (kobiet i mężczyzn)

Dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Radwanowice 1
32-064 Rudawa
Tel. 12-283-90-80 wew. 28
e-mail: schronisko@albert.krakow.pl
www.albert.krakow.pl