• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
menu

Wydział Finansów

Dane teleadresowe

Siedziba

al. Słowackiego 20

30-037 Kraków

Skarbnik Powiatu

Edyta Jaśnikowska

pokój nr 304

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Edyta Ogrodnik

pokój nr 300

Zastępca Głównego Księgowego

Wioletta Gacek

pokój nr 307

Inspektor

Monika Rusek

Sekretariat wydziału

pokój nr 305

Inspektor

Aldona Król

pokój nr 307

Inspektor

Agnieszka Adamek

pokój nr 308

Podinspektor

Agata Franczak

pokój nr 308

Inspektor

Anna Opaska

pokój nr 306

Podinspektor

Katarzyna Michno-Łacheta

pokój nr 309

Inspektor

Beata Jaśkowiec

pokój nr 310

Podinspektor

Łukasz Skotniczny

pokój nr 306

Starszy Inspektor

Joanna Rzepień

pokój nr 310

Podinspektor

Monika Rokosz-Żugaj

pokój nr 306

Podinspektor

Ewa Baś

pokój nr 312

Dane teleadresowe — Referat Planowania i Analiz

Siedziba

al. Słowackiego 20

30-037 Kraków

Kierownik Referatu

Agnieszka Kamińska

pokój nr 301

Podinspektor

Natalia Lamparska

pokój nr 302

Dane teleadresowe — Referat Opłat za Czynności Geodezyjne

Siedziba

ul. Przy Moście 1

30-508 Kraków

Inspektor

Beata Wałach

pokój nr 305

Podinspektor

Gabriela Karolczyk

pokój nr 305

Podinspektor

Monika Kotula

pokój nr 117

Dane teleadresowe — Obsługa kasy

al. Słowackiego 20

30-037 Kraków

pokój nr 312

poniedziałek: 9:00-16:00
wtorek-piątek: 7:30-15:00

ul. Przy Moście 1

30-508 Kraków

pokój nr 117

poniedziałek: 9:15-16:30
wtorek-piątek: 8:00-15:00

Rachunki bankowe

53 1560 0013 2568 2812 5880 0013

Opłaty za czynności geodezyjne – udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

58 1560 0013 2568 2812 5880 0020

Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaży, bezumownego korzystania, służebności gruntowej, posiadania bez tytułu prawnego, trwałego zarządu, ciężaru realnego nieruchomości Skarbu Państwa

90 1560 0013 2568 2812 5880 0026

Opłaty za rejestrację pojazdów, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, legitymacje, opłaty za parking i holowanie pojazdów, opłaty skarbowe, opłaty za najem, dzierżawę, karty wędkarskie, usuwanie drzew i krzewów, opłaty za korzystanie ze środowiska

67 1560 0013 2281 2588 0000 0106

Wpłaty z tytułu naliczonych kar pieniężnych w postępowaniu administracyjnym za naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu

37 1560 0013 2568 2812 5880 0010

Wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia – rachunek sum depozytowych