• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
menu

„TALENT POWIATU”

Stypendium Przewodniczącego Rady Powiatu – „TALENT POWIATU” przyznawane jest w kategoriach za wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

1. humanistycznej,

2. matematyczno-informatyczno-przyrodniczej,

3. przedmiotów zawodowych,

4. sportowej,

5. artystycznej,

6. społecznej

w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014r., poz. 2725) zmienionej uchwałą Nr XLI/359/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 marca 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r., poz. 3141) oraz uchwałą Nr XXI/240/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020r., poz. 4177).