• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Gminy Powiatu Krakowskiego

Urząd Gminy Czernichów 
ul. Gminna 1 
32-070 Czernichów
tel.: 12 444 55 77, 270 21 04
fax: 12 270 23 24
e-mail: urzad@czernichow.pl
www.czernichow.pl

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
32-125 Wawrzeńczyce 57
tel./fax: 12 287 40 03, 287 40 07, 287 40 37
e-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl
www.igwa.pl
Urząd Gminy Iwanowice
ul. Ojcowska 11
32-095 Iwanowice Włościańskie
tel.: 12 388 40 03
e-mail: sekretariat@iwanowice.pl
www.iwanowice.pl
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
ul. Rajska 22
32-048 Jerzmanowice
tel.: 12 389 52 47,12 389 50 22
e-mail: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl
www.jerzmanowice-przeginia.pl
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
ul. Jagiellońska 7
32-010 Luborzyca
tel./fax: 12 387 14 10
e-mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
www.jerzmanowice-przeginia.pl
Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice
tel.: 12 252 08 00, 252 08 01
fax: 12 252 08 02
e-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl
www.gminakrzeszowice.pl
Urząd Gminy Liszki
ul. Mały Rynek 2
32-060 Liszki
e-mail: ug@liszki.pl
tel.: 12 280 62 34, 280 62 41 
fax: 12 280 62 52
www.liszki.pl
Urząd Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
tel.: 12 388 50 03, 388 57 40
fax: 12 388 50 35
mail: sekretariat@michalowice.malopolska.pl
www.michalowice.malopolska.pl
Urząd Gminy Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany
tel.: 12 270 10 13
e-mail: gmina@mogilany.pl
www.mogilany.pl
Urząd Miasta i Gminy w Skale
Rynek 29
32-043 Skała
tel.: 12 389 10 98, 389 10 06
fax: 12 389 10 98 w.104
e-mail: skala@skala.pl
www.skala.pl
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1
32-050 Skawina
tel.: 12 277 01 00
fax: 12 277 01 10
e-mail: urzad@gminaskawina.pl
www.gminaskawina.pl
Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Tadeusza Kościuszki 64
32-090 Słomniki
tel.: 12 388 11 02, 388 10 04
e-mail: um@slomniki.pl
www.slomniki.pl
Urząd Gminy Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel.: 12 389 60 28
e-mail: gmina@suloszowa.pl
www.suloszowa.pl
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
tel.: 12 270 40 30, 270 40 60, 270 41 35
fax: 12 270 41 32
e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl
www.swiatniki-gorne.pl
Urząd Gminy Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce
tel.: 12 419 17 01 04
fax: 12 419 17 05
e-mail: ug@wielka-wies.pl 
www.wielka-wies.pl
Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel.: 12 285 21 16
fax: 12 285 21 09
e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl
www.zabierzow.org.pl
Urząd Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki
tel.: 12 285 08 50
fax: 12 285 09 50
e-mail: ug@zielonki.pl
www.zielonki.pl