Rachunki Powiatu Krakowskiego prowadzone przez GETIN NOBLE BANK:

  1. Opłaty z tytułu dochodów geodezyjnych: 53 1560 0013 2568 2812 5880 0013
  1. Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa (np. użytkowanie wieczyste): 58 1560 0013 2568 2812 5880 0020
  1. Dochody Starostwa Powiatowego (np. z tytułu opłat komunikacyjnych, karty wędkarskie, wpływy z tytułu różnych dochodów): 90 1560 0013 2568 2812 5880 0026
  1. Wpłaty w związku z prowadzonymi zamówieniami publicznymi – wadia: 37 1560 0013 2568 2812 5880 0010
  1. Wpłaty z tytułu należytego zabezpieczenia robót budowlanych: 74 1560 0013 2568 2812 5880 0023

Numer rachunku bankowego Gminy Miejskiej Kraków na który należy wpłacać należności z tytułu opłat skarbowych:
49 1020 2892 2276 3005 0000 0000