Rachunki Powiatu Krakowskiego prowadzone przez GETIN NOBLE BANK:

  1. Opłaty z tytułu dochodów geodezyjnych: 53 1560 0013 2568 2812 5880 0013
  2. Wpłaty z tytułu dochodów Skarbu Państwa (np. użytkowanie wieczyste): 58 1560 0013 2568 2812 5880 0020
  3. Dochody Starostwa Powiatowego (np. z tytułu opłat komunikacyjnych, karty wędkarskie, wpływy z tytułu różnych dochodów): 90 1560 0013 2568 2812 5880 0026
  4. Wpłaty w związku z prowadzonymi zamówieniami publicznymi – wadia: 37 1560 0013 2568 2812 5880 0010
  5. Wpłaty z tytułu należytego zabezpieczenia robót budowlanych: 74 1560 0013 2568 2812 5880 0023
  6. Dochody Starostwa Powiatowego z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:
    12 1560 0013 2281 2588 0000 0126

Numer rachunku bankowego Gminy Miejskiej Kraków na który należy wpłacać należności z tytułu opłat skarbowych: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000