Dyrektor Łukasz Wróblewski
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice
telefony:  12-622-10-10
12-637-18-11
fax:  12-637-10-63
www.zdpk.krakow.pl