ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice
tel.: 12-622-10-13
fax: 12-622-10-12
e-mail: sekretariat@zdpk.krakow.pl
e-mail: pok@zdpk.krakow.pl
www.zdpk.krakow.pl