• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

5 grudnia 2022 roku w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach odbyła się Gala Wręczenia Nagród Powiatu Krakowskiego

Nagrodzeni Nagrodą Powiatu Krakowskiego zostali:

 • za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii “zawodnik”:
  • Marika Brodowska
  • Dominik Kwinta
  • Jagoda Litner
  • Anna Nowak
  • Sylwia Pasińska-Skowron
  • Monika Puzio-Nieszporek
 • za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii “trener”:
  • Grzegorz Majcher
 • za osiągnięte wyniki sportowe i za osiągnięcia w działalności sportowej w kategorii “działacz”:
  • Tomasz Król (nagroda specjalna “Pierścień Powiatu”)
 • za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:
  • Małgorzata Łyczko (nagroda specjalna „Młody talent”)
  • Elżbieta Kupiec

Wydarzenie uświetnił swoim występem Karol Dziedzic z towarzyszeniem pianisty Adriana Bryły.

Zaproszenie na uroczystość przyjął wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz zastępca dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Ewa Gil, która odczytała skierowany do organizatorów i laureatów nagród list okolicznościowy od wojewody małopolskiego Łukasza Kmity.

Powiat krakowski podczas uroczystości reprezentowali: starosta krakowski Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie Piotr Goraj, wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, członkowie Zarządu Wanda Kułaj i Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara oraz radni powiatu krakowskiego: Romana Maziej-Niewczas, Katarzyna Stadnik, Wojciech Bosak, Krzysztof Gębala, Krzysztof Krupa, Konrad Szymacha, Adam Slusarczyk i Włodzimierz Tochowicz.

Foto: Krzysztof Kamiński / Starostwo Powiatowe w Krakowie