Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach

ul. Centralna 97
32-048 Jerzmanowice

tel. 12-389-50-43
Dyrektor – Dorota Furman
e-mail: pigbpjerzmanowice@interia.pl
www.bibliotekajerzmanowice.pl

Filia w Przegini

32-049 Przeginia
tel. 12-282-94-32
e-mail: bpprzeginia@interia.pl

Filia w Racławicach

Racławice 54A
tel. 12-282-94-32
e-mail: bp.raclawice@interia.pl

Filia w Sąspowie

Sąspów – Budynek OSP
tel. 12-389-55-56
e-mail: bpsaspow@interia.pl