• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zarządu Powiatu w Krakowie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu krakowskiego dla ochotniczych straży pożarnych w 2024 roku w ramach działania: Wspieranie służb ratunkowych z nowej edycji programu Bezpieczny Powiat Krakowski 2024-2029

Przeznaczenie dotacji:

 1. dofinansowanie do zakupów sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej wykorzystywanych podczas działań związanych ze zwalczaniem pożarów i innych miejscowych zagrożeń;
 2. dofinansowanie do zakupów sprzętu niezbędnego do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz podnoszenia kompetencji w tym zakresie;
 3. dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i innych środków transportu.

Termin składania wniosków: 18-29 marca 2024 roku

Pula środków: 500 000,00 złotych

Intensywność pomocy:

 • dotacja do 5 000 złotych i do 60% wartości całego zadania na sprzęt i wyposażenie
 • dotacja do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: dla lekkich do 15000 zł, dla średnich do 30000 zł oraz do zakupu innych środków transportu do 10000 zł i do 80% wartości całego zadania.

 

Wymagania formalne wniosku:

1. Wniosek należy sporządzić na formularzu:

 • wniosek nr 1 dla sprzętu i wyposażenia (wersja BPK-OSP-2024-ZK),
 • wniosek nr 2 dla samochodów i innych środków transportu (wersja BPK-OSP-2024-ZK);

2. Wniosek należy wydrukować i podpisać we wskazanych miejscach przez osoby reprezentujące jednostkę OSP zgodnie z KRS (w przypadku braku imiennych pieczątek osób podpisujących wniosek, wymagane jest złożenie czytelnego podpisu);

3. Do wniosku należy obligatoryjnie załączyć:

 1. oryginale opinię właściwego Gminnego Komendanta OSP,
 2. w przypadku wniosku składanego przez jednostkę OSP dla specjalistycznej grupy lub sekcji działającej w ramach jednostki OSP należy dołączyć kserokopię: uchwały o utworzeniu lub inny dokument mówiącym o powołaniu lub umowę (porozumienie) z Komendantem Miejskim PSP w Krakowie potwierdzającą współpracę w zakresie powołanej grupy lub sekcji,
 3. w przypadku, gdy na dzień składania wniosku, jednostka OSP dokonała zmian we władzach stowarzyszenia (dot. osób podpisujących wniosek), a przedmiotowe zmiany nie zostały jeszcze ujęte w Krajowym Rejestrze Sądowym – kserokopie uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu w sprawie wyborów wraz z protokołem.

4. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wyznaczonym terminie na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (liczy się data wpływu);

5. Wnioski które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły odnośnie naboru dostępne są w BIP Starostwa Powiatowego w Krakowie w zakładce BEZPIECZEŃSTWO > BEZPIECZNY POWIAT KRAKOWSKI > Dotacje dla OSP z budżetu Powiatu Krakowskiego 2024

Pliki do pobrania

Plakat 2024
Plik:Plakat_2024.png
Rozmiar:1,34 MB
Pobierz plik