• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

 23 kwietnia 2024 r., godz. 8.00

Komisja Budżetu i Rozwoju

 22 kwietnia 2024 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 23 kwietnia 2024 r., godz. 12.30

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 22 kwietnia 2024 r., godz. 13.00

Komisja Edukacji Publicznej

 22 kwietnia 2024 r., godz. 12.00

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 23 kwietnia 2024 r., godz. 13.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 22 kwietnia 2024 r., godz. 10.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 23 kwietnia 2024 r., godz. 9.00

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 23 kwietnia 2024 r., godz. 11.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 22 kwietnia 2024 r., godz. 13.00

 

LXIV sesja Rady Powiatu w Krakowie 24 Kwietnia 2024 r., godz. 11.00