• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

 28 listopada 2023 r., godz. 9.00

Komisja Budżetu i Rozwoju

 27 listopada 2023 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 28 listopada 2023 r., godz. 11.30

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 27 listopada 2023 r., godz. 13.00

Komisja Edukacji Publicznej

 23 listopada 2023 r., godz. 13.30

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 28 listopada 2023 r., godz. 12.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 27 listopada 2023 r., godz. 12.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 28 listopada 2023 r., godz. 8.00

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 28 listopada 2023 r., godz. 10.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 27 listopada 2023 r., godz. 10.00

 

LVIII sesja Rady Powiatu w Krakowie 29 listopada 2023 r., godz. 11.00

1. Stan przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego - informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego "Powiat Krakowski 2030"
3. Plan pracy Rady Powiatu w Krakowie na rok 2024.