• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

 27 lutego 2024 r., godz. 8.00

Komisja Budżetu i Rozwoju

 26 lutego 2024 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 27 lutego 2024 r., godz. 12.30

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 26 lutego 2024 r., godz. 11.00

Komisja Edukacji Publicznej

 26 lutego 2024 r., godz. 12.00

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 27 lutego 2024 r., godz. 13.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 27 lutego 2024 r., godz. 10.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 27 lutego 2024 r., godz. 8.30

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 27 lutego 2024 r., godz. 11.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 26 lutego 2024 r., godz. 11.00

 

LXII sesja Rady Powiatu w Krakowie 28 Lutego 2024 r., godz. 11.00

  1. Realizacja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w 2023 roku.
  2. Infrastruktura i drogi powiatu krakowskiego.
  3. Informacja na temat realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w powiecie krakowskim.