• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

 28 maja 2024 r., godz. 8.00

Komisja Budżetu i Rozwoju

 28 maja 2024 r., godz. 11.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 29 maja 2024 r., godz. 10.30

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 27 maja 2024 r., godz. 13.00

Komisja Edukacji Publicznej

 27 maja 2024 r., godz. 14.30

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 28 maja 2024 r., godz. 12.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 27 maja 2024 r., godz. 14.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 23 maja 2024 r., godz. 9.00

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 28 maja 2024 r., godz. 10.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 28 maja 2024 r., godz. 8.30

 

III sesja Rady Powiatu w Krakowie 29 maja 2024 r., godz. 11.00

Sesja absolutoryjna:

 1. Raport o stanie powiatu oraz debata nad raportem o stanie powiatu,
 2. Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu,
 3. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok budżetowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
 4. Informacja o stanie mienia powiatu krakowskiego,
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Powiatu Krakowskiego za 2023 rok,
 6. Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie.