• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

 30 stycznia 2024 r., godz. 8.00

Komisja Budżetu i Rozwoju

 29 stycznia 2024 r., godz. 14.00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 30 stycznia 2024 r., godz. 12.30

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 29 stycznia 2024 r., godz. 13.00

Komisja Edukacji Publicznej

 29 stycznia 2024 r., godz. 13.30

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 30 stycznia 2024 r., godz. 13.00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 29 stycznia 2024 r., godz. 12.00

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 30 stycznia 2024 r., godz. 8.30

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 30 stycznia 2024 r., godz. 11.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 29 stycznia 2024 r., godz. 10.00

 

LXI SESJA RADY POWIATU W KRAKOWIE 31 STYCZNIA 2024 R., GODZ. 11.00

  1. Sprawozdanie z prac komisji Rady Powiatu w Krakowie za rok 2023.
  2. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2023.
  3. Wykorzystanie środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2023 r. – sprawozdanie Starosty Krakowskiego.