• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Nazwa Komisji

Data i godzina

Komisja Rewizyjna

 26 września 2023, godz. 8:00

Komisja Budżetu i Rozwoju

 25 września 2023, godz. 14:00

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 26 września 2023, godz. 12:00

Komisja Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

 20 września 2023, godz. 12:00

Komisja Edukacji Publicznej

 21 września 2023, godz. 11:30

Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

 26 września 2023, godz. 13:00

Komisja Bezpieczeństwa Obywateli

 20 września 2023, godz. 9:30

Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 26 września 2023, godz. 13:00

Komisja Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

 25 września 2023, godz. 11:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 18 września 2023, godz. 11:00

 

LVI sesja Rady Powiatu w Krakowie 27 września 2023 r., godz. 11.00

Bezpieczeństwo publiczne: 
1. Ochrona przed powodzią i suszą oraz środowisko wodne na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.
2. Informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.