• Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny
  • Klawisze dostępności
    * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
  • Mapa witryny

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Referat I Praw Jazdy przypomina, iż zgodnie z art. 5b ust 1 i 2 ustawy o Kierujących Pojazdami: 

1. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do dnia odbioru prawa jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1.

PO OKRESIE 30 DNI TYMCZASOWE ELEKTRONICZNE PRAWO JAZDY TRACI WAŻNOŚĆ !!!

W tym okresie należy odebrać dokument prawa jazdy w Wydziale Komunikacji.