• Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Ruszył nabór ofert na realizację zadań Powiatu Krakowskiego w 2024 roku w trybie art. 19a w następujących zakresach:

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 30 000 zł
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 20 000 zł
 • turystyki i krajoznawstwa - 20 000 zł

Zadania mogą być realizowane od 01.04.2024 do 15.12.2024.

 • porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności - 40 000 zł

Zadania mogą być realizowane od 18.03.2024 do 31.12.2024

Oferty można składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków witkac.pl